Wiosenne spotkania taneczne

 

VIII Gminny Konkurs Taneczny„Wiosenne spotkania taneczne – Krasienin 2019”

 

Dnia 4 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Krasieninie odbył się 8 edycja Gminnego Konkursu Tanecznego „Wiosenne spotkania taneczne – Krasienin 2019” pod honorowym patronatem  Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia.

W konkursie wzięło udział ponad 160  dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Niemce. Uczniowie prezentowali się głównie w zespołach i formacjach tanecznych. Licznie zgromadzona publiczność  żywiołowo oklaskiwała prezentacje tańca nowoczesnego, towarzyskiego oraz ludowego. “Wiosenne spotkania taneczne” w Krasieninie z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością.

Miło było nam gościć uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół naszej gminy.  Swoją obecnością zaszczycili nas również: p. Iwona Pulińska – Sekretarz Gminy Niemce oraz p. Janina Jurkowska  – emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Krasieninie.

 

Prezentacje artystyczne oceniała profesjonalna komisja JURY w oparciu o ustalone kryteria
zespoły oraz soliści i duety, w składzie:

 • p. Bożenna Ciejpa-Znamirowska – wieloletnia kierowniczka i tancerka Zespołu Pieśni i Tańca “KOS” w Krasieninie;
 • p. Stanisław Zgierski – wieloletni dyrektor szkoły w Krasieninie oraz tancerz i solista Zespołu Pieśni Tańca UMCS Lublin,
 • p. Izabela Nasalska  – instruktor, tancerka Klasy A tańca towarzyskiego z Tanecznego Klubu Sportowego LIDER w Lublinie;
 • p. Michał Puszka – tancerz Klasy A tańca towarzyskiego z TKS LIDER w Lublinie;
 • p.Anna Macewicz – instruktor fitness w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Krasienina i okolic .

Impreza dała możliwość prezentacji dorobku artystycznego zarówno uczniom, jak i nauczycielom/choreografom. Udział w konkursie był nieodpłatny. Swoje talenty taneczne zaprezentowało 164 uczniów  głównie w  prezentacjach zespołowych oraz  jednym pokazie solo z następujących placówek:
ZPO w Ciecierzynie,    Przedszkole Publiczne w Niemcach,    Szkoła Podstawowa w Nasutowie, Zespół Placówek Oświatowych w Dysie, Przedszkole ZPO w Dysie oddział Nasutów, \Szkoła Podstawowa w Nasutowie,    Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej,    Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich oraz Szkoła Podstawowa w Krasieninie.

Jury wyłoniło najlepsze prezentacje:

 

 • kat. 5-6 latków

 

I m-ce -grupa “Rockandrollowe Przedszkolaki” z Przedszkola Publicznego w Niemcach przygotowana przez p. Annę Kopaczewską i Małgorzatę Bat,

II m-ce -grupa przedszkolaków „Iskry” z ZPO Dys prowadzoną przez p. Annę Kłaczkiewicz, Agnieszkę Siegiedę i Konrada Matyska,

III m-ce -grupa Zespół Pieśni i Tańca “Krasienin” z SP w Krasieninie przygotowana przez p. Bożenę Gajos,

WYRÓŻNIENIE -grupa “Stokrotki” z ZPO w Ciecierzynie pod kierunkiem instruktora p. Hanny Adamczyk;

 

 

 • kat. klas 1-3 SP

 

I m-ce -zespół “Promyki”z SP Jokubowice Konińskie przygotowany przez p. Rafała Wosiaka,

II m-ce -dziecięcy Zespół taneczny “OSA” z SP Niemce pod kierunkiem p. Anny Wójcik;

III m-ce – grupa “4FUN” z ZPO  Dys prowadzona przez p. Aleksandrę Brulińską,

WYRÓŻNIENIE – Zespół Artystyczny Edukacji Wczesnoszkolnej z ZPO  w Ciecierzynie przygotowany przez p. Beatę Poździk;

 

 

 • kat. klas 4-6 SP

 

I m-c -Zespół Pieśni i Tańca „Krasienin”  przygotowany przez p. Bożenę Gajos w SP Krasienin,

II m-ce – grupa “Hapies” z SP w Nasutowie przygotowany przez p. Magdalenę Gronowską,

NAGRODĘ dla Pawła Capały  /prezentacja solo/ z ZPO Dys pod kierunkiem p.Moniki      Dąbskiej.

oraz

NAGRODA w  kat. klas 7 SP-Gim – grupa “BAD GIRLS TEAM” z SP w Rudce         Kozłowieckiej w choreografii własnej dziewcząt.

Puchary, nagrody i upominki oraz słodki poczęstunek dla uczestników ufundowali SPONSORZY i DARCZYŃCY, którym serdecznie dziękujemy:

 • p. KRZYSZTOF URBAŚ – Wójt Gminy Niemce,
 • p. Beata Zgierska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niemce
 • p.Stanisław Sikora – właściciel firmy Kowalstwo Artystyczne w Woli Krasienińskiej,
 • p. Paweł Hanczarek – właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego VENA w Krasieninie,
 • p. Wiesława Szkutnik – prezes Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Niemcach.
 • p. Zdzisław Siwek – prezes Banku Spółdzielczego w Niemcach,
 • p. Elżbieta Zgierska – właściciel Ciastkarni NAPOLEONKA w Osówce
 • p. Dariusz Wawerski – właściciel Firmy KOLSTAR.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy upominek z logo konkursu oraz wręczono puchary, dyplomy oraz nagrody dla  nagrodzonych zespołów.

Atrakcją okazał się taniec pary jurorów – Izabeli Nasalskiej i Michała Puszki – skoczny jave z dedykacją dla Dyrekcji szkoły i instruktorów/choreografów, którzy przygotowali prezentacje taneczne dzieci i młodzieży. Nasza uczennica Natalia Wronka zatańczyła także dedykację dla jurorów, którzy mieli trudne zadanie w ustaleniu laureatów konkursu.

 

Koordynator konkursu: Bożena Gajos

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

VII Gminny Konkurs Taneczny

„Wiosenne spotkania taneczne – Krasienin 2018”

6 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Krasieninie odbył się VII Gminny Konkurs Taneczny „Wiosenne spotkania taneczne – Krasienin 2018” pod honorowym patronatem  Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia.

W konkursie wzięło udział ponad 240  uczestników z przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Niemce. Uczniowie prezentowali się głównie w zespołach i formacjach tanecznych. Nie zabrakło także występów solo i w duetach. Licznie zgromadzona publiczność  żywiołowo oklaskiwała prezentacje tańca nowoczesnego, towarzyskiego oraz ludowego. “Wiosenne spotkania taneczne” w Krasieninie z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością.

Miło było nam gościć uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół naszej gminy.  Swoją obecnością zaszczycili nas również: p. Iwona Pulińska – Zastępcę Wójta Gminy Niemce, p. Małgorzata Guz – Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły oraz p. Janina Jurkowska, p. Teresa Dejko i p. Stanisława Kucharzyk – emerytowane  nauczycielki Szkoły Podstawowej w Krasieninie.

Prezentacje artystyczne oceniało JURY w składzie:

 • Bożenna Ciejpa-Znamirowska – wieloletnia kierowniczka i tancerka Zespołu Pieśni i Tańca “KOS” w Krasieninie;
 • Stanisław Zgierski – wieloletni dyrektor szkoły w Krasieninie oraz tancerz i solista Zespołu Pieśni Tańca UMCS Lublin,
 • Magdalena Bujak – choreograf, instruktor tańca nowoczesnego w GOK w Niemcach,
 • Izabela Nasalska  – instruktor, tancerka Klasy A tańca towarzyskiego z Tanecznego Klubu Sportowego LIDER w Lublinie;
 • Karol Jesionek – tancerz międzynarodowej Klasy S tańca towarzyskiego z TKS LIDER w Lublinie .

W wyniku konkursowych zmagań Jury wyłoniło następujących laureatów:

 1. Kategoria zespoły

Dzieci 5-6 letnie:

 1. m-ce grupa  z Przedszkola Publicznego w Niemcach przygotowana
  przez p. Aleksandrę Brulińską,
 2. m-ce grupa przedszkolaków „Stokrotki” z ZPO w Ciecierzynie prowadzoną
  przez p. Aleksandrę Chromińską,
 • m-ce grupa “Promyczki” z SP w Jakubowicach Konińskich przygotowana
  przez p. Edytę Opolską i Renatę Staniak;

Uczniowie klas 1-3 SP:

 1. m-ce Zespół “Osa” z SP w Niemcach przygotowany przez p. Annę Wójcik,
 2. m-ce DYSDANCE z ZPO w Dysie  prowadzoną przez p. Annę Kozicką,
 • m-ce Zespół Artystyczny Edukacji Wczesnoszkolnej /tańce śląskie/ z ZPO
  w Ciecierzynie przygotowany przez p. Urszulę Zielonkę oraz Beatę Poździk,

NAGRODA SPECJALNA – grupa “Dziki Zachód” z SP w Rudce Kozłowieckiej

WYRÓŻNIENIE – Zespół Artystyczny Edukacji Wczesnoszkolnej „Kolorowy świat”
z ZPO w Ciecierzynie przygotowany przez p. Urszulę Zielonkę i Beatę Poździk.

Uczniowie klas 4-7 SP

 1. m-c  grupa „BIAŁE RÓŻE”  przygotowanego przez p. Jolantę Zabielską w SP
  w Jakubowicach Konińskich,
 2. m-ce Zespół z SP w Nasutowie przygotowany przez p. Mateusza Próchnika,
 • Kategoria soliści i duety:

Klasy 4-7 SP

 1. m-ce J&J z SP w Jakubowicach Konińskich,
 2. m-ce Karolina Dobosz i Natalia Tomasiak   z SP w Krasieninie ,
 3. m-ce Paweł Capała z ZPO w Dysie.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową plakietkę, a nagrodzonym wręczono puchary i dyplomy, oraz drobne upominki dla członków nagrodzonych zespołów. Nagrody oraz słodki poczęstunek dla uczestników ufundowali sponsorzy:

 • KRZYSZTOF URBAŚ – Wójt Gminy Niemce,
 • Beata Zgierska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niemce
 • Paweł Hanczarek – właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego VENA w Krasieninie,
 • Wiesława Szkutnik – prezes Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Niemcach.
 • Zdzisław Siwek – prezes Banku Spółdzielczego w Niemcach,
 • Stanisław Sikora – właściciel firmy Kowalstwo Artystyczne w Woli Krasienińskiej,
 • Dariusz Wawerski – właściciel Firmy KOLSTAR,
 • Elżbieta Zgierska – właściciel Ciastkarni NAPOLEONKA w Osówce.

Sponsorom i darczyńcom serdecznie dziękujemy!

 

Skip to content