Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ŚWIĘTE SŁOWA”

Uchwałą Sejmu i Senatu RP prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku. Fundacja BO WARTO serdecznie zaprasza uczniów z naszej szkoły z klas IV-VIII do udziału w II-giej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Święte Słowa”.

Zadanie ucznia polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie PLAKATU, który będzie promował jedną, wybraną (z podanych przez Organizatora) myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego. PLAKAT*) w całości stanowi formę graficzną. Zadrukowywany jest z reguły na całej powierzchni papieru i najczęściej posiada bogatą kolorystykę. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie. Prace konkursowe powinny być wykonane pastelami lub farbami (forma płaska) na papierze, brystolu (najlepiej), kartonie w formacie minimum A3, ý prace powinny zawierać w sobie wybraną myśl ks. Kard. St. Wyszyńskiego, może być jej fragment (nie mogą to być tylko piękne ilustracje) – musi to być plakat ý praca powinna być wykonana indywidualnie i ma ukazywać zrozumienie podejmowanego tematu ý każda praca musi zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, nazwa i adres reprezentowanej placówki, imię i nazwisko opiekuna wraz z kontaktem telefonicznym.

Etap szkolny kończy się 12 maja 2021r. o godz. 12.00. Wykonane prace należy złożyć w świetlicy szkolnej.

UWAGA!

Proszę zapoznać się z Regulaminem Konkursu, pobrać i wypełnić zgody, z listy „Świętych Słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego” wybrać jedną myśl i wykonać plakat oraz prawidłowo na odwrocie opisać wykonana pracę).

Regulamin konkursu

Cytaty

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Skip to content