Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 14 maja 2021

KOMUNIKAT z dnia 14 maja 2021

w sprawie wprowadzenia nauki w formie hybrydowej w klasach 4 – 8.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. wprowadzony zostaje hybrydowy system nauki w klasach 4-8 zgodnie z zasadą, iż nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie w szkole i co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ustalam następujący harmonogram prowadzenia zajęć:

Nauczanie stacjonarne ( w szkole)

Poniedziałek – klasa 5, 7a, 7b, 8

Wtorek – klasa 4, 6a, 7a

Środa – klasa 6a, 6b, 8

Czwartek – klasa 5, 7a, 7b, 8

Piątek – klasa 4, 6b, 7b

 

Nauczanie zdalne ( w domu)

Poniedziałek – klasa 4, 6a, 6b

Wtorek – klasa 5, 6b, 7b, 8

Środa – klasa 4, 5, 7a, 7b

Czwartek – klasa 4, 6a, 6b

Piątek – klasa 5, 6a, 7a, 8


Wszystkie zajęcia, zarówno prowadzone w formie stacjonarnej jak i zdalnej, odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji zamieszczonym w dzienniku Librus

 Z opieki w świetlicy mogą korzystać wyłącznie dzieci, które danego dnia uczestniczą w zajęciach stacjonarnych . Świetlica będzie czynna w godzinach 6.30 – 17.30.

 Dla uczniów, którzy w danym dniu przebywają na terenie szkoły (nauka stacjonarna) i są zapisani na obiady organizowane jest dożywianie. W sprawie odwołaniu obiadu należy kontaktować się bezpośrednio z intendentem.

Od 17 maja zmieniony został rozkład jazdy  autobusów . Rozkład odjazdów autobusu zostanie zamieszczony na stronie szkoły. 

Klasy 1 – 3 kontynuują naukę w trybie stacjonarnym  ( w szkole) w systemie 2 zmianowym. 

Przypominamy o konieczności przestrzegania aktualnych przepisów dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). Praca szkoły przebiegać będzie zgodnie z procedurami dotyczącymi zasad funkcjonowania szkoły w okresie stanu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19, 

 

Anna Czernicka-Szpakowska Dyrektor SP w Krasieninie

Skip to content