Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1  września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

1 lutego – 14 lutego 2021 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

  1. język polski –25 maja 2021r. (wtorek)–godz. 9:00
    2. matematyka –26 maja 2021r.(środa) –godz. 9:00
    3. język obcy nowożytny –27 maja 2021r.(czwartek) –godz.9:00

                                                                                    Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  do 8 lipca 2021r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 9 lipca 2021r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021


Skip to content