Kadra Pedagogiczna

ROK SZKOLNY 2020/2021
 

Anna Czernicka-Szpakowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie
język niemiecki
Barbara Kasperek
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie
pedagog, rewalidacja, doradztwo zawodowe
Barbara Dudek – j. polski
Beata Preidl – j. polski
Dariusz Starek – j. polski
(urlop dla poratowania zdrowia)
Ewa Kołtunik – historia, geografia, plastyka
Marzena Drozd – historia, świetlica
Agata Jońska – j. angielski, psycholog szkolny, rewalidacja
Aleksandra Korusiewicz– j. angielski
Ryszard Górski – j. angielski, informatyka
(urlop dla poratowania zdrowia)
Katarzyna Pietrzak – matematyka
Karolina Rybak – matematyka, fizyka
Patrycja Sobińska – fizyka, chemia
(urlop)
Magdalena Sobiesiak – chemia
Monika Boryń – biologia
Piotr Preidl – muzyka
Jan Piszyk – wychowanie fizyczne, technika
Artur Zdanowicz – wychowanie fizyczne, informatyka
Teresa Zgierska – religia
Ks. Dariusz Nowomiejski – religia
Jolanta Popłońska – edukacja wczesnoszkolna klasa 1
Bożena Gajos – edukacja wczesnoszkolna klasa 2a
Justyna Kowalska – edukacja wczesnoszkolna  kl. 2b
Ewa Rabos – edukacja wczesnoszkolna klasa 3
Aldona Putek – wychowanie przedszkolne, oddział “01”
Mirosława Szubiela – wychowanie przedszkolne oddział “02”, wychowanie fizyczne
Izabela Ziembowicz – wychowanie przedszkolne oddział “02”
Agnieszka Wilk – wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Wierzchoń – pedagog szkolny, logopedia
Katarzyna Bataszew – biblioteka
Agnieszka Pytka– świetlica
Magdalena Sobich – nauczyciel wspomagający w kl. 4
Anna Romańczuk – nauczyciel wspomagający w kl. 5

Skip to content