EDD

 

XIII edycja Europejskich Dni Dziedzictwa – Krasienin 2020 w formie spotkania  on-line

 

 

Tegoroczne ogólnopolskie obchody Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem Moja droga. Takie ujęcie tematu pozwoliło nam na przygotowanie programu, w którym przedstawiliśmy obrazki z życia narodu i państwa polskiego. Naszemu wydarzeniu nadaliśmy tytuł: Losy Polaków w drodze do wolnej Ojczyzny.

Celem naszych działań było rozszerzanie wiedzy o małej i dużej ojczyźnie, zrozumienie przez uczestników naszego wydarzenia drogi, jaką musiał przebyć  naród oraz państwo polskie, by odzyskać niepodległość.

Dni Dziedzictwa odbyły się pod Honorowym Patronatem Teresy Misiuk – Kuratora Oświaty w Lublinie, Zdzisława Antonia – Starosty Lubelskiego oraz Krzysztofa Urbasia – Wójta Gminy Niemce. W imprezie wzięło udział ok 160 uczestników. Na internetowych łączach swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz Gminy Niemce, dyrektorzy i wicedyrektorzy ze szkół podstawowych naszej gminy, radni powiatowi i radni gminy Niemce, członkowie społeczności lokalnej zainteresowani tegoroczną tematyką EDD oraz uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi z naszej szkoły.

18 września zgromadzonej przy komputerach publiczności przedstawiliśmy efekty naszej kilkutygodniowej pracy. Naszą imprezę środowiskową rozpoczęliśmy od przypomnienia idei EDD, którą jest zachowywanie w pamięci kolejnych pokoleń dokonań i osiągnięć przodków. Następnie przedstawiliśmy scenki z życia narodu i państwa polskiego. Pierwsza scenka ukazała moment zaślubin Polski z morzem, który odbył się w Pucku 10 lutego 1920 roku (w bieżącym roku obchodziliśmy setną rocznicę zaślubin Polski z Bałtykiem). Scenkę przygotowali uczniowie z klasy 6a (Szymon Drozd, Wojciech Gruda, Kryspin Zgierski) oraz Izabela Sprawka uczennica kl. 8-mej.

Hasło przewodnie tegorocznych Dni Dziedzictwa zainspirowało nas także do ukazania życia i działalności kilku wybitnych polskich podróżników i odkrywców, którzy rozsławiali imię Polski w świecie w czasach zaborów, u progu II Rzeczypospolitej oraz po II wojnie światowej. Przygotowany  program prezentowaliśmy publiczności w zupełnie inny sposób niż w ubiegłych latach. Konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego spowodowała, że wykorzystaliśmy technologie informatyczne do przygotowania filmów i prezentacji. Przed monitorami komputerów zgromadziła się społeczność szkolna, lokalna i zaproszeni goście. Najpierw zabraliśmy zgromadzoną publiczność  na Wyspy Brytyjskie. Była to podróż w czasie i przestrzeni. W XIX-wiecznym Londynie byliśmy świadkami wywiadu przeprowadzonego z Pawłem Edmundem Strzeleckim. Tę scenkę przygotowali uczniowie z kl. 4 (Zuzanna Jońska, Oliwier Prażmo, Patryk Suduł). Następnie naszym wehikułem czasu polecieliśmy na Daleki Wschód, by spotkać się z potomkami Bronisława Piłsudskiego (był starszym bratem Józefa Piłsudskiego). W rolę reportera weszła Wiktoria Muzyka z kl. 7a, a w rolę potomków Bronisława – Marta Wolińska z kl. 7b oraz Gabriel Piórowski z kl. 7a. Olimpia Suduł uczennica kl. 6a opowiedziała nam o Henryku Arctowskim, który nie tylko badał obszary polarne, ale był także orędownikiem sprawy polskiej. Natomiast Natalia Wronka z kl. 6a odczytała list, który do uczniów naszej szkoły napisał Arkady Fiedler. 

Naszą uroczystość na żywo prowadziły uczennice z kl. 7a (Karolina Dobosz, Gabriela Zgierska, Wiktoria Zgierska), które interesują się historią małej i dużej ojczyzny. Sześć scenek z życia narodu i państwa polskiego przedstawiliśmy w formie prezentacji (wcześniej sceny te zostały nagrane jako filmy). Wśród tych obrazów przybliżających przeszłość naszego kraju został umieszczony filmik, w którym Zuzanna Domin uczennica klasy 8-mej recytuje wiersz Marii Konopnickiej pt. Moja ojczyzna. Oto fragment tego wiersza: …

Ojczyzna moja – to ten duch narodu

Co żyje cudem wśród głodu i chłodu

To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,

Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

Podczas spotkania zostały odczytane wyniki konkursów, które towarzyszyły Dniom Dziedzictwa. Pierwszy z nich to powiatowy konkurs multimedialny pt. Droga wybitnego Polaka. Drugi konkurs to lokalny konkurs plastyczny pt. Pomnik dla wybitnego Polaka. Najlepsze prace konkursowe zostały umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. Koordynator EDD poinformował uczestników konkursów o tym, iż dyplomy i nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach oraz dyplomy dla opiekunów prac konkursowych zostaną wkrótce dostarczone do ich szkół. W podobny sposób zostaną przekazane podziękowania dla instytucji, które przyznały naszemu przedsięwzięciu honorowy patronat oraz dyplomy dla naszych sponsorów i darczyńców.

W bieżącym roku nagrody rzeczowe ufundował Pan Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce, Pan Stanisław Sikora – właściciel firmy Kowalstwo Artystyczne, Pan Marian Golianek – członek Rady Powiatu, Państwo Elżbieta i Henryk Matyjaszczykowie – właściciele HEMA-HURTU, Państwo Bogumiła i Krzysztof Droździel – właściciele Delikatesów Baryłka, Państwo Barbara i Zbigniew Marciniakowie – właściciele przedsiębiorstwa Wywóz Nieczystości, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Krasienina i okolic im. Ireny Kosmowskiej. Dziękujemy za pomoc i wsparcie naszego przedsięwzięcia.

Podczas organizacji XIII edycji EDD nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Wsi Lubelskiej – Regionalnym Koordynatorem EDD, Parafią Rzymskokatolicką w Krasieninie, Stowarzyszeniem Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej. Naszym partnerem jest także Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Lublinie.

Dziękujemy członkom społeczności lokalnej za zainteresowanie naszym przedsięwzięciem oraz za tak liczne przybycie. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się we wrześniu 2021 roku.

 

Nauczyciel historii – Ewa Kołtunik

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

  

 

 

 

 

 

XII edycja Europejskich Dni Dziedzictwa „U progu II Rzeczypospolitej” 

 

Europejskie Dni Dziedzictwa Krasienin 2019 12 edycja

W Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie społeczność szkolna w dniach od 2-13 września wdrażała działania podjęte w ramach EDD Krasienin 2019. Tegoroczne ogólnopolskie obchody Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem Polski splot. Natomiast naszemu wydarzeniu nadaliśmy tytuł:

 

U progu II Rzeczypospolitej

 

Wymowa ogólnopolskiego hasła sprawiła, że w naszym programie zamieściliśmy elementy z dziejów naszej małej ojczyzny i dziejów regionu, które połączyliśmy z historią państwa polskiego. Celem naszych działań było przybliżenie społeczności szkolnej oraz członkom społeczności lokalnej niezwykle ważnych dla nas Polaków wydarzeń współczesnych, jak i wydarzeń z okresu formowania się II Rzeczypospolitej.

Nasze Dni Dziedzictwa odbyły się pod Honorowym Patronatem Teresy Misiuk Kuratora Oświaty w Lublinie, Zdzisława Antonia Starosty Lubelskiego oraz Krzysztofa Urbasia Wójta Gminy Niemce. W naszej imprezie wzięło udział ok 100 uczestników. Naszą imprezę swoją obecnością zaszczyciły władze naszej gminy na czele z Panem Krzysztofem Urbasiem Wójtem Gminy Niemce, dyrektorzy i wicedyrektorzy ze szkół podstawowych naszej gminy, radni powiatowi i radni gminy Niemce oraz przedstawiciele różnych instytucji województwa lubelskiego. W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa wzięli udział także nasi uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi naszej szkoły oraz członkowie społeczności lokalnej zainteresowani tegoroczną tematyką EDD.

Zgromadzonej publiczności w dniu 13 września 2019 roku przedstawiliśmy bogaty program. Naszą imprezę środowiskową rozpoczęliśmy od przypomnienia idei Europejskich Dni Dziedzictwa. Następnie głos zabrał dr Marcin Gapski z Instytutu Historii KUL. Pan Gapski poprzez metodę sytuacyjną wprowadził najmłodszych uczestników Dni Dziedzictwa w tematykę Wielkiej wojny w małej ojczyźnie w latach 1914-1918. Scenki z życia lubelskiej prowincji ukazały nam realia codzienności w Odrodzonej Polsce w latach 20-tych XX wieku. Dzień targowy w miasteczkach-sztełt przedstawili uczniowie z klasy 5a i 8b.

Nasi dzielni strażacy – Andrzej Kosior i Monika Wójcik ukazali początki formowaniu się straży ogniowej w Krasieninie. W swojej wypowiedzi stwierdzili m.in., że:

…Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasieninie przypadają na okres międzywojenny XX wieku. Dokładnie w 1924 r. zawiązano straż ogniową, której założycielami byli Aleksander Pawlak oraz Władysław Kowalczyk. Miejsce dla straży znaleźli oni w Szkole Rolniczej w Krasieninie, którą prowadziła wówczas działaczka społeczna Irena Kosmowska. To ona wspomagała związek strażacki finansowo i moralnie. Przeznaczyła środki finansowe na budowę budynku strażackiego i zakup pierwszego węża. Jak wielkim autorytetem cieszyła się u władz powiatowych i wojewódzkich świadczy fakt, że w powiecie lubartowskim wąż strażacki otrzymała tylko straż w Lubartowie i Krasieninie.

Laureaci szkolnego konkursu (uczniowie z kl. 8a: Jakub Drozd, Łukasz Staniak i Dawid Urban) na prezentację multimedialną o tematyce historycznej przedstawili proces kształtowania się granic Odrodzonej Rzeczypospolitej.

Uczestników EDD zaprosiliśmy także do zwiedzania wystaw. Szczególną uwagę zwróciliśmy na wystawę pt. Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe, w której wyeksponowaliśmy obiekty z naszej Listy Niematerialnego Lokalnego Dziedzictwa Kulturowego. Nasza Lista powstała w 2012 roku. Opracowali ją uczniowie oraz członkowie lokalnej społeczności podczas szóstej edycji EDD w Krasieninie. Na tą Listę zostało wpisanych 7 obiektów. Cztery z nich zostały zaprezentowane właśnie podczas tegorocznej edycji Dni Dziedzictwa. Uczniowie z naszej Listy wyeksponowali:

1). utwory Ludwika Kaczorowskiego (nauczyciel szkoły podstawowej w Krasieninie z lat 50-tych i 60-tych XX wieku) poświęcone naszej miejscowości – członkowie chóru szkolnego zaprezentowali jego pieśń podczas naszej piątkowej imprezy,

2). wiersze Sabiny Szymbor poetki z Woli Niemieckiej – jeden z wierszy zaprezentowała Wiktoria Jóźwiak uczennica z klasy 8b,

3). pieśni patriotyczne śpiewane przez Męski Chór Bas Canto z Niemiec

4). tańce z Wiążanki tańców lubelskich – uczennice z klasy czwartej zatańczyły poleczkę lubelską. Do występu przygotowywały się pod kierunkiem p. Bożeny Gajos. Pani Gajos w spoób niezwykle interesujący zaprezentowała także lubelskie stroje ludowe. Swoją opowieść rozpoczęła następującymi słowami:

“Ach lubelskie, jakie cudne…”, tak jak cudny i wspaniały jest strój lubelski. pochodzący z rejonu Krzczonowa. Strój z tego regionu jest wyjątkowy i różniący się od innych regionów Polski. Podstawowym elementem ozdobnym stroju zarówno damskiego, jak i męskiego są kolorowe wstążki….                               

Na wspomnianej wcześniej wystawie umieściliśmy także informacje o krakowskich szopkach. To właśnie szopkarstwo krakowskie zostało wpisane jako pierwszy polski obiekt na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO w dniu 29 listopada 2018 roku.

Na kolejnej wystawie umieściliśmy prace literackie uczniów z naszej szkoły, które napisali w gminnym konkursie Ocalić od zapomnienia organizowanym przez Towarzystwo Regionalne Gminy Niemce.

Poza tym uczniowie z klas ósmych przedstawili relację ze swojej wycieczki do Woli Okrzejskiej i Woli Gułowskiej. Na ziemi łukowskiej ósmoklasiści zwiedzili miejsca związane z Henrykiem Sienkiewiczem, który, jak wiadomo od najmłodszych lat pielęgnował patriotryzm. Natomiast w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej uczniowie poznali historię ostatniej bitwy z kampanii wrześniowej 1939 roku – historię bitwy pod Kockiem.

Na zakończenie naszych uroczystych obchodów EDD w 2019 roku zaprosiliśmy naszą publiczność do parafilnej świątyni, w której wysłuchaliśmy koncertu Męskiego Chóru Bas Canto z Niemiec. Panowie zaprezentowali szereg pieśni związanych z okresem walk o wolność i niepodległość naszej ojczyzny.

Oprawę plastyczną naszych uroczystości stanowiły prace uczniów biorących udział w gminnym konkursie plastycznym, któremu w bieżącym roku nadaliśmy tytuł Kurier pocztowy wczoraj i dziś.

Uczniowie biorący udział w konkursach otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Pana Krzysztofa Urbasia Wójta Gminy Niemce, Pana Stanisława Sikorę właściciela Kowalstwa Artystycznego z Woli Krasienińskiej, Państwo Elżbietę i Henryka Matyjaszczyków właścicieli HEMA HURTU ze Smug, Pana Zdzisława Siwka Prezesa Banku Spółdzielczego w Niemcach, Pana Mariana Golianka Radnego Powiatowego, Państwo Bogumiłę i Krzysztofa Droździel właścicieli Delikatesów Baryłka, Państwa Kamilę i Mariana Wójcików SKUP-SPRZEDAŻ Zwierząt Rzeźnych z Woli Krasienińskiej oraz Państwo Elżbietę i Stanisława Zgierskich właścicieli Cukierni Napoleonka, którzy co roku zapewniają słodki poczęstunek.

Dzięki sponsorom i darczyńcom uczniowie z klas ósmych mogli wzbogacić swoją wiedzę o ludziach, którzy poświęcili swoją twórczość, działalność, a nawet swoje życie w walce o wolność i niepodległość naszej ojczyzny, której na mię Polska.

Przy organizacji bieżącej edycji EDD nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Wsi Lubelskiej – Regionalnym Koordynatorem EDD w woj. lubelskim, Muzeum na Zamku w Lublinie – dr Marcin Gapski jest pracownikiem tej instytucji, Parafią Rzymskokatolicką w Krasieninie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Krasieninie, Stowarzyszeniem Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej. Naszym partnerem jest także Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Lublinie.

Dziękujemy członkom społeczności lokalnej za zainteresowanie przedsięwzięciem i stałe wzbogacanie naszej wiedzy o przeszłości Krasienina i jego przepięknych okolic. Dzięki tej współpracy nabyte wiadomości możemy popularyzować, chociażby podczas Dni Dziedzictwa. Dziękujemy za tak liczne przybycie i serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się we wrześniu 2020 roku.

 

Nauczyciel historii i koordynator EDD– Ewa Kołtunik

 

 

 

____________________________________________________________________________________

                   

 

XI edycja Europejskich Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich”    

 W dniu 14 września 2018r. w naszej szkole miała miejsce XI edycja Europejskich Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich”. Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem „Dla Ciebie Polsko”. Uroczystość otworzyła Dyrektor Anna Czernicka- Szpakowska. Głos zabrał również Wójt Gminy Niemce pan Krzysztof Urbaś.W trakcie uroczystości zaproszeni goście i społeczność szkolna zapoznali się z gawędą o lubelskich przyjaciołach Józefa Piłsudskiego opowiedzianą przez pana Grzegorza Sztala, dyrektora Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki czasu”. Opowieść była szczególnie interesująca, gdyż dotyczyła rodziny państwa Jankowskich, którzy współpracowali z patronką naszej szkoły Ireną Kosmowską. Gawędzie towarzyszyła wystawa fotograficzna oraz ekspozycja broni białej i elementów wyposażenia legionistów. Prezentację multimedialną „Drogi do niepodległości- odyseja ku wolnej Polsce” przedstawił uczeń klasy trzeciej gimnazjum Antoni Joński.

Odbyło się również uroczyste wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym „Biało czerwona”.Prace plastyczne ocenione zostały wnikliwym okiem nauczyciela plastyki Anny Kozak (która też wybrała nagrody rzeczowe) pod przewodnictwem dyrektor Anny Czernickiej-Szpakowskiej.

Obchody EDD Krasienin 2018 uświetnił wzruszający program słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Piotra Preidla oraz pp. Agaty i Piotra Jońskich.

Nagrody w gminnym konkursie plastycznym zostały ufundowane dzięki sponsorom, którym serdecznie dziękujemy: Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Marianowi Goliankowi- radnemu Powiatu Lubelskiego oraz Dyrektorowi Gospodarko Komunalnej w Niemcach, Prezesowi Banku BS w Niemcach Zdzisławowi Siwkowi, Marcie Mańkowskiej- właścicielce Apteki Centrum w Krasieninie, Stowarzyszeniu Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej. Słodki poczęstunek dla gości sponsorowali Elżbieta i Stanisław Zgierscy, cukiernia „Napoleonka”. Dziękujemy.

Koordynatorami tegorocznej edycji były pani Urszula Adamczyk oraz pani Marzena Drozd.

______________________________________________________________________________________________

 

 Jubileuszowa edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Krasieninie                                       Galeria

W Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie społeczność szkolna w dniach od 4-14 września wdrażała działania podjęte w ramach 10 edycji EDD Krasienin 2017. W bieżącym roku naszym Dniom Dziedzictwa nadaliśmy tytuł:

STĄD NASZ RÓD…

Wymowa ogółnopolskiego hasła sprawiła, że postanowiliśmy wyeksponować walory krajobrazu kulturowego oraz krajobrazu naturalnego bliższych i dalszych okolic naszego Krasienina. Cel naszych działań był skierowany w kierunku utwierdzenia społeczności lokalnej w przekonaniu, że krajobraz kulturowy współistnieje z krajobrazem naturalnym, i że krajobraz kulturowy nie może istnieć samodzielnie.

Nasza jubileuszowa edycja odbyła się pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Starosty Lubelskiego oraz Wójta Gminy Niemce. Uroczystość naszą zaszczycili honorowi goście: Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie p. Wioletta Błaziak oraz Wójt Gminy Niemce p. Krzysztof Urbaś.

14 września 2017 roku podczas X edycji Dni Dziedzictwa uczniowie naszej szkoły przedstawili zgromadzonej publiczności efekty swoich działań, czyli:

  • krótką opowieść o tym, jak rozpoczęła się ich przygoda z Dniami Dziedzictwa;
  • rys historyczny obchodów EDD od roku 2008, w którym przystąpiliśmy do wdrażania założeń tego projektu;
  • relację ze spotkania z dr Grzegorzem Gajkiem pracownikiem naukowym Zakładu Geologii i Ochrony Biosfery UMCS, który przedstawił uczniom oraz członkom społeczności lokalnej dzieje geologiczne Krasienina na tle dziejów województwa lubelskiego;
  • relację z wyjątkowego rajdu rowerowego po obszarze Małej Ojczyzny, którego celem było zapoznanie młodzieży z walorami przyrodniczo-kulturowymi bliższych i dalszych okolic naszej szkoly;
  • relację z wycieczki do Warszawy Śladami miejsc związanych z Ireną Kosmowską – kontynuacją czerwcowych obchodów Święta Patrona naszej szkoły.

Podczas tej środowiskowej uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody laureatom konkursów. W tym roku Dniom Dziedzictwa towarzyszyły dwa konkursy. Pierwszy z nich to konkurs plastyczny pt. Krajobraz Krasienina i jego okolic, a drugi to konkurs filmowy pt. Ciekawe miejsca  w okolicy. Dzięki staraniom podjętym przez naszych uczniów oraz członków społeczności lokalnej zainteresowanych realizowaną tematyką powstała wystawa Krasienin i jego mieszkańcy na dawnej i współczesnej fotografii, którą z zainteresowaniem oglądali uczestnicy spotkania.

Szkoła Podstawowa w Krasieninie dziękuje w tym miejscu wszystkim osobom i instytucjom wspierającym nasze działania. W szczególny sposób wyrażamy wdzięczność panu Wójtowi Gminy Niemce – Krzysztofowi Urbasiowi za wsparcie materialne naszej inicjatywy, dzięki któremu możliwe jest organizowanie konkursów i nagradzanie uczniów. Dziękujemy również Radzie Rodziców z Przewodniczącą Małgorzatą Guz na czele oraz Wiesławie Szkutnik i Eugeniuszowi Woźniakowi za przygotowanie poczęstunku dla uczestników naszego przedsięwzięcia. Słowo podziękowania kierujemy również do Bogumiły Kerz-Droździel, Elżbiety i Henryka Matyjaszczyków, Elzbiety i Stanisława Zgierskich, Stanisława Sikory, Zdzisława Siwka, Mariana Golianka, którzy także wsparli naszą imprezę. Dzięki ich pomocy gimnazjaliści z klas trzecich mogli pojechać na wspomnianą już wcześniej wycieczkę do Warszawy.

Z okazji jubileuszowej edycji poczęstowaliśmy zgromadzoną publiczność tortem oraz innymi słodkimi wypiekami.  Wśród nich znalazły się słynne już w naszej okolicy rogaliki, które według tego samego przepisu piekły także uczennice Pani Kosmowskiej w jej szkole gospodarstwa wiejskiego założonej w 1913 roku w Krasieninie. Przy poczęstunku toczyły się interesujące rozmowy, między innymi z dorosłymi już dziećmi uczennic patronki naszej szkoły.  Do zobaczenia za rok!

Ewa Kołtunik

nauczyciel historii

 

 

 

 

 

Skip to content