Dzień zielony – Zielono mi…

Zielono‌ ‌nam……‌ ‌22‌ ‌kwietnia‌ ‌te‌ ‌słowa‌ ‌rozbrzmiewały‌ ‌wśród‌ ‌uczniów‌ ‌naszej‌ ‌szkoły‌ ‌od‌ ‌samego‌ 
rana.‌ ‌To‌ ‌właśnie‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌dniu‌ ‌pełni‌ ‌optymizmu‌ ‌i‌ ‌dobrej‌ ‌energii‌ ‌realizowaliśmy‌ ‌kolejny‌ ‌punkt‌ 
z Programu‌ ‌Wychowawczo‌ ‌–‌ ‌Profilaktycznego‌ ‌Szkoły.‌ ‌Tym‌ ‌razem‌ ‌przyświecało‌ ‌nam‌ ‌hasło:‌ 
Człek‌ ‌zadowolony,‌ ‌kiedy‌ ‌świat‌ ‌zielony.‌ ‌‌Dzień‌ ‌zielony‌ ‌w‌ ‌naszej‌ ‌szkole‌ ‌nieprzypadkowo‌ ‌wypadł‌ 
22‌ ‌kwietnia.‌ ‌To‌ ‌właśnie‌ ‌wtedy‌ ‌obchodzony‌ ‌jest‌ ‌Dzień‌ ‌Ziemi.‌ ‌Wszystkie‌ ‌klasy‌ ‌przygotowywały‌ 
się‌ ‌do‌ ‌niego‌ ‌z‌ ‌dużym‌ ‌zaangażowaniem‌ ‌i‌ ‌dbałością‌ ‌o‌ ‌zielone‌ ‌elementy‌ ‌stroju.‌ ‌Uczniowie‌ 
pamiętali‌ ‌również‌ ‌o‌ ‌tegorocznym‌ ‌haśle:‌ ‌Żyję‌ ‌zdrowo‌ ‌–‌ ‌kolorowo‌ ‌i‌ ‌zielone‌ ‌warzywa‌ ‌oraz‌ ‌owoce‌ 
zagościły‌ ‌podczas‌ ‌prezentacji‌ ‌klas.‌ ‌Piękne‌ ‌sałaty,‌ ‌szczypiorki‌ ‌i‌ ‌brokuły‌ ‌z‌ ‌pewnością‌ ‌następnie‌ 
zostały‌ ‌przerobione‌ ‌na‌ ‌smaczne‌ ‌sałatki.‌  
W‌ ‌kwietniu‌ ‌zajęcia‌ ‌z‌ ‌wychowawcami‌ ‌były‌ ‌poświęcone‌ ‌tematyce‌ ‌ekologicznej.‌ ‌Zarówno‌ ‌ci‌ 
mniejsi,‌ ‌jak‌ ‌i‌ ‌więksi‌ ‌uczniowie‌ ‌odpowiadali‌ ‌sobie‌ ‌na‌ ‌pytania‌ ‌co‌ ‌to‌ ‌znaczy,‌ ‌że‌ ‌Ziemia‌ ‌jest‌ ‌naszym‌ 
domem‌ ‌oraz‌ ‌jakie‌ ‌są‌ ‌istotne‌ ‌problemy‌ ‌klimatyczne‌ ‌i‌ ‌ochrony‌ ‌środowiska?‌ ‌Bez‌ ‌odpowiedzi‌ ‌nie‌ 
mogło‌ ‌również‌ ‌pozostać‌ ‌pytanie,‌ ‌co‌ ‌my‌ ‌możemy‌ ‌zrobić‌ ‌dla‌ ‌naszej‌ ‌planety?‌ ‌Pomysłów‌ ‌było‌ 
mnóstwo‌ ‌i‌ ‌chętnych‌ ‌do‌ ‌ich‌ ‌wdrożenia‌ ‌też.‌ ‌Podczas‌ ‌spotkania‌ ‌on-line‌ ‌zobaczyliśmy‌ ‌również‌ 
plakaty‌ ‌o‌ ‌tematyce‌ ‌ekologicznej,‌ ‌które‌ ‌można‌ ‌będzie‌ ‌podziwiać‌ ‌na‌ ‌ekspozycji‌ ‌w‌ ‌szkole.‌ ‌Śmiało‌ 
możemy‌ ‌powiedzieć,‌ ‌że‌ ‌uczniowie‌ ‌naszej‌ ‌szkoły‌ ‌są‌ ‌EKO.‌  
Jak‌ ‌co‌ ‌miesiąc‌ ‌komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌podjęła‌ ‌pracę‌ ‌nad‌ ‌wyborem‌ ‌kolorowej‌ ‌klasy‌ ‌miesiąca.‌ ‌Po‌ 
burzliwej‌ ‌dyskusji‌ ‌jako‌ ‌najbardziej‌ ‌zielone‌ ‌klasy‌ ‌zostały‌ ‌wyróżnione:‌ ‌0‌1,‌ ‌‌0‌2,‌ ‌‌7a.‌ ‌Wszystkim‌ 
należą‌ ‌się‌ ‌podziękowania‌ ‌za‌ ‌zaangażowanie‌ ‌i‌ ‌pomysłowość.‌  
W‌ ‌maju‌ ‌będziecie‌ ‌mieli‌ ‌okazję‌ ‌zaprezentować‌ ‌się‌ ‌w‌ ‌kolorze‌ ‌niebieskim.‌  
 
 
Zespół‌ ‌Wychowawczy‌ 
Skip to content