230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

TO JUŻ 230 LAT…

gdy na ziemiach polskich brzmiały dźwięki „Witaj maj, trzeci maj…”. Z tej okazji społeczność Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie spotkała się na uroczystości Szkolnych obchodów 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wzorem ubiegłego roku spotkanie odbyło się w formie zdalnej. Mimo obecności on – line uczniowie uczcili ten dzień galowym strojem, a wielu przygotowało kokardy narodowe. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu. Następnie uczestniczący mogli obejrzeć okolicznościowy montaż słowno-muzyczny przybliżający okoliczności i znaczenie Konstytucji uchwalonej
w 1791 roku. Słowa akademii podkreślały, że miłość Ojczyzny to wypełnianie codziennych obowiązków oraz aktywne uczestnictwo w obchodach świąt narodowych. Uroczysta akademia została przygotowana przez uczniów klasy 4 pod kierunkiem Wychowawczyni Pani Moniki Boryń we współpracy z Panem Piotrem Preidlem i Panią Magdaleną Sobich.

Po zakończeniu prezentacji Pani Dyrektor Anna Czernicka-Szpakowska podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej pięknej uroczystości oraz przypomniała, że początek maja to trzy dni, w których podkreślamy istotne dla naszej tożsamości wydarzenia. 1 maja obchodzimy Święto Pracy, które upamiętnia trud i walkę prowadzoną w minionych wiekach o godność ludzi żyjących z pracy własnych rąk. 2 maja obchodzimy Święto Flagi, które przypomina nam o tym, by czcić i szanować symbole narodowe: HYMN, FLAGĘ NARODOWĄ oraz GODŁO i by były one obecne w naszym życiu. Dzień 3 maja przypomina nam o odpowiedzialności każdego obywatela za pomyślność Ojczyzny. Pani Dyrektor zachęciła, by uczniowie poprosili Rodziców o wywieszenie przy domach flag jako znaku aktywnego uczestnictwa w tym święcie narodowym.

Życzymy owocnego świętowania.

Dyrekcja SP w Krasieninie

Skip to content