Zarządzenie Dyrektora SP w Krasieninie w sprawie procedur zapewnienia bezpieczeństwa