Wycieczka na Majdanek

W dniu 31 maja 2019 roku uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum  w Krasieninie tradycyjnie już uczestniczyli w wycieczce do byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego na Majdanku celem rozwijania edukacji historycznej oraz pielęgnowania pamięci o czasach okupacji hitlerowskiej na Lubelszczyźnie w okresie II wojny światowej. Uczniowie przeszli drogą męczeństwa ofiar obozu, uważnie przysłuchując się tragicznej historii, którą obrazowały poruszające eksponaty Muzeum. Wielkie wrażenie na uczniach wywarła ogromna ilość butów męskich, kobiecych i dziecięcych oraz budynek krematorium, świadectwo ogromu tragedii, która się tutaj wydarzyła. Wycieczka pozwoliła uczniom przynajmniej w małym stopniu zapoznać się z cierpieniem więźniów przebywających na terenie obozu KL Lublin podczas II wojny światowej. Uczestnicy swoim godnym i kulturalnym zachowaniem dali wyraz szacunku ofiarom Majdanka.