Wycieczka klasy 4

Wycieczka  w  ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Programu Zawodowego.

Dnia: 25.09.2019r.  uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Krasieninie wraz z wychowawcą i rodzicami, realizując tematykę poświęciną poznawaniu : Ciekawych  zawodów naszych rodziców, pojechali  na wycieczkę do Niemiec, Lubartowa i Starościna. Wiele atrakcji dostarczył ucznim przejazd szynobusem ze stacji Bystrzyca do Lubartowa i z powrotem, pobyt w Urzędzie Gminy w Niemcach i spotkanie z Wójtem Gminy, Sekretarzem oraz pracownikami  Urzędu Gminy w Niemcach, wizyta w Banku Spółdzielczym oraz na Komisariacie Policji w Niemcach, a także zwiedzanie piekarni Kolstar w Starościnie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć i poznać następujące zawody: zawód kolejarza,( wizyta w Centralnym Stanowisku Operatorskim przy PKP w Lubartowie), pracownika UG Niemce ( Władza w Gminie, sala udzielania ślubów, Referat USC, sala obrad sesji Rady Gminy, Referat  Ochrony Środowiska i Promocji Zdrowia,  Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Inwestycji, zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Referat Finansowy, dział księgowości ), zawód bankowca w Banku Spółdzielczym w Niemcach, zawód policjanta ( zwiedzanie komisariatu), oraz zawód piekarza (zwiedzanie piekarni Kolstar w Starościnie). Przyjemną chwilą dla wycieczkowiczów był wspólny obiad w restauracji Piastowskiej w Niemcach.