Wiosenne spotkania taneczne

VII Gminny Konkurs Taneczny

„Wiosenne spotkania taneczne – Krasienin 2018”

6 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Krasieninie odbył się VII Gminny Konkurs Taneczny „Wiosenne spotkania taneczne – Krasienin 2018” pod honorowym patronatem  Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia.

W konkursie wzięło udział ponad 240  uczestników z przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Niemce. Uczniowie prezentowali się głównie w zespołach i formacjach tanecznych. Nie zabrakło także występów solo i w duetach. Licznie zgromadzona publiczność  żywiołowo oklaskiwała prezentacje tańca nowoczesnego, towarzyskiego oraz ludowego. “Wiosenne spotkania taneczne” w Krasieninie z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością.

Miło było nam gościć uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół naszej gminy.  Swoją obecnością zaszczycili nas również: p. Iwona Pulińska – Zastępcę Wójta Gminy Niemce, p. Małgorzata Guz – Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły oraz p. Janina Jurkowska, p. Teresa Dejko i p. Stanisława Kucharzyk – emerytowane  nauczycielki Szkoły Podstawowej w Krasieninie.

Prezentacje artystyczne oceniało JURY w składzie:

 • Bożenna Ciejpa-Znamirowska – wieloletnia kierowniczka i tancerka Zespołu Pieśni i Tańca “KOS” w Krasieninie;
 • Stanisław Zgierski – wieloletni dyrektor szkoły w Krasieninie oraz tancerz i solista Zespołu Pieśni Tańca UMCS Lublin,
 • Magdalena Bujak – choreograf, instruktor tańca nowoczesnego w GOK w Niemcach,
 • Izabela Nasalska  – instruktor, tancerka Klasy A tańca towarzyskiego z Tanecznego Klubu Sportowego LIDER w Lublinie;
 • Karol Jesionek – tancerz międzynarodowej Klasy S tańca towarzyskiego z TKS LIDER w Lublinie .

W wyniku konkursowych zmagań Jury wyłoniło następujących laureatów:

 1. Kategoria zespoły

Dzieci 5-6 letnie:

 1. m-ce grupa  z Przedszkola Publicznego w Niemcach przygotowana
  przez p. Aleksandrę Brulińską,
 2. m-ce grupa przedszkolaków „Stokrotki” z ZPO w Ciecierzynie prowadzoną
  przez p. Aleksandrę Chromińską,
 • m-ce grupa “Promyczki” z SP w Jakubowicach Konińskich przygotowana
  przez p. Edytę Opolską i Renatę Staniak;

Uczniowie klas 1-3 SP:

 1. m-ce Zespół “Osa” z SP w Niemcach przygotowany przez p. Annę Wójcik,
 2. m-ce DYSDANCE z ZPO w Dysie  prowadzoną przez p. Annę Kozicką,
 • m-ce Zespół Artystyczny Edukacji Wczesnoszkolnej /tańce śląskie/ z ZPO
  w Ciecierzynie przygotowany przez p. Urszulę Zielonkę oraz Beatę Poździk,

NAGRODA SPECJALNA – grupa “Dziki Zachód” z SP w Rudce Kozłowieckiej

WYRÓŻNIENIE – Zespół Artystyczny Edukacji Wczesnoszkolnej „Kolorowy świat”
z ZPO w Ciecierzynie przygotowany przez p. Urszulę Zielonkę i Beatę Poździk.

Uczniowie klas 4-7 SP

 1. m-c  grupa „BIAŁE RÓŻE”  przygotowanego przez p. Jolantę Zabielską w SP
  w Jakubowicach Konińskich,
 2. m-ce Zespół z SP w Nasutowie przygotowany przez p. Mateusza Próchnika,
 • Kategoria soliści i duety:

Klasy 4-7 SP

 1. m-ce J&J z SP w Jakubowicach Konińskich,
 2. m-ce Karolina Dobosz i Natalia Tomasiak   z SP w Krasieninie ,
 3. m-ce Paweł Capała z ZPO w Dysie.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową plakietkę, a nagrodzonym wręczono puchary i dyplomy, oraz drobne upominki dla członków nagrodzonych zespołów. Nagrody oraz słodki poczęstunek dla uczestników ufundowali sponsorzy:

 • KRZYSZTOF URBAŚ – Wójt Gminy Niemce,
 • Beata Zgierska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niemce
 • Paweł Hanczarek – właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego VENA w Krasieninie,
 • Wiesława Szkutnik – prezes Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Niemcach.
 • Zdzisław Siwek – prezes Banku Spółdzielczego w Niemcach,
 • Stanisław Sikora – właściciel firmy Kowalstwo Artystyczne w Woli Krasienińskiej,
 • Dariusz Wawerski – właściciel Firmy KOLSTAR,
 • Elżbieta Zgierska – właściciel Ciastkarni NAPOLEONKA w Osówce.

Sponsorom i darczyńcom serdecznie dziękujemy!