„Wiosenne spotkania taneczne – Krasienin 2019”

Dnia 4 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Krasieninie odbył się 8 edycja Gminnego Konkursu Tanecznego „Wiosenne spotkania taneczne – Krasienin 2019” pod honorowym patronatem  Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia.

W konkursie wzięło udział ponad 160  dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Niemce. Uczniowie prezentowali się głównie w zespołach i formacjach tanecznych. Licznie zgromadzona publiczność  żywiołowo oklaskiwała prezentacje tańca nowoczesnego, towarzyskiego oraz ludowego. “Wiosenne spotkania taneczne” w Krasieninie z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością.

Miło było nam gościć uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół naszej gminy.  Swoją obecnością zaszczycili nas również: p. Iwona Pulińska – Sekretarz Gminy Niemce oraz p. Janina Jurkowska  – emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Krasieninie.

Prezentacje artystyczne oceniała profesjonalna komisja JURY w oparciu o ustalone kryteria – zespoły oraz soliści i duety, w składzie:

 • p. Bożenna Ciejpa-Znamirowska – wieloletnia kierowniczka i tancerka Zespołu Pieśni i Tańca “KOS” w Krasieninie;
 • p. Stanisław Zgierski – wieloletni dyrektor szkoły w Krasieninie oraz tancerz i solista Zespołu Pieśni Tańca UMCS Lublin,
 • p. Izabela Nasalska  – instruktor, tancerka Klasy A tańca towarzyskiego z Tanecznego Klubu Sportowego LIDER w Lublinie;
 • p. Michał Puszka – tancerz Klasy A tańca towarzyskiego z TKS LIDER w Lublinie;
 • p.Anna Macewicz – instruktor fitness w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Krasienina i okolic .

Impreza dała możliwość prezentacji dorobku artystycznego zarówno uczniom, jak i nauczycielom/choreografom. Udział w konkursie był nieodpłatny. Swoje talenty taneczne zaprezentowało 164 uczniów  głównie w  prezentacjach zespołowych oraz  jednym pokazie solo z następujących placówek:
ZPO w Ciecierzynie,    Przedszkole Publiczne w Niemcach,    Szkoła Podstawowa w Nasutowie, Zespół Placówek Oświatowych w Dysie, Przedszkole ZPO w Dysie oddział Nasutów, \Szkoła Podstawowa w Nasutowie,    Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej,    Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich oraz Szkoła Podstawowa w Krasieninie.

Jury wyłoniło najlepsze prezentacje:

 

 • kat. 5-6 latków

 

I m-ce -grupa “Rockandrollowe Przedszkolaki” z Przedszkola Publicznego w Niemcach przygotowana przez p. Annę Kopaczewską i Małgorzatę Bat,

II m-ce -grupa przedszkolaków „Iskry” z ZPO Dys prowadzoną przez p. Annę Kłaczkiewicz, Agnieszkę Siegiedę i Konrada Matyska,

III m-ce -grupa Zespół Pieśni i Tańca “Krasienin” z SP w Krasieninie przygotowana przez p. Bożenę Gajos,

WYRÓŻNIENIE -grupa “Stokrotki” z ZPO w Ciecierzynie pod kierunkiem instruktora p. Hanny Adamczyk;

 

 

 • kat. klas 1-3 SP

 

I m-ce -zespół “Promyki”z SP Jokubowice Konińskie przygotowany przez p. Rafała Wosiaka,

II m-ce -dziecięcy Zespół taneczny “OSA” z SP Niemce pod kierunkiem p. Anny Wójcik;

III m-ce – grupa “4FUN” z ZPO  Dys prowadzona przez p. Aleksandrę Brulińską,

WYRÓŻNIENIE – Zespół Artystyczny Edukacji Wczesnoszkolnej z ZPO  w Ciecierzynie przygotowany przez p. Beatę Poździk;

 

 

 • kat. klas 4-6 SP

 

I m-c -Zespół Pieśni i Tańca „Krasienin”  przygotowany przez p. Bożenę Gajos w SP Krasienin,

II m-ce – grupa “Hapies” z SP w Nasutowie przygotowany przez p. Magdalenę Gronowską,

NAGRODĘ dla Pawła Capały  /prezentacja solo/ z ZPO Dys pod kierunkiem p.Moniki      Dąbskiej.

oraz

NAGRODA w  kat. klas 7 SP-Gim – grupa “BAD GIRLS TEAM” z SP w Rudce         Kozłowieckiej w choreografii własnej dziewcząt.

Puchary, nagrody i upominki oraz słodki poczęstunek dla uczestników ufundowali SPONSORZY i DARCZYŃCY, którym serdecznie dziękujemy:

 • p. KRZYSZTOF URBAŚ – Wójt Gminy Niemce,
 • p. Beata Zgierska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niemce
 • p.Stanisław Sikora – właściciel firmy Kowalstwo Artystyczne w Woli Krasienińskiej,
 • p. Paweł Hanczarek – właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego VENA w Krasieninie,
 • p. Wiesława Szkutnik – prezes Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Niemcach.
 • p. Zdzisław Siwek – prezes Banku Spółdzielczego w Niemcach,
 • p. Elżbieta Zgierska – właściciel Ciastkarni NAPOLEONKA w Osówce
 • p. Dariusz Wawerski – właściciel Firmy KOLSTAR.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy upominek z logo konkursu oraz wręczono puchary, dyplomy oraz nagrody dla  nagrodzonych zespołów.

Atrakcją okazał się taniec pary jurorów – Izabeli Nasalskiej i Michała Puszki – skoczny jave z dedykacją dla Dyrekcji szkoły i instruktorów/choreografów, którzy przygotowali prezentacje taneczne dzieci i młodzieży. Nasza uczennica Natalia Wronka zatańczyła także dedykację dla jurorów, którzy mieli trudne zadanie w ustaleniu laureatów konkursu.

Koordynator konkursu: Bożena Gajos