Szkoła Podstawowa

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im Ireny Kosmowskiej  w Krasieninie  informuje, iż na podstawie Zarządzenia nr 13/2020 Wójta gminy Niemce z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz o postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas pierwszych  szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce  na rok szkolny 2020/2021 zapisy do klasy pierwszej  szkoły podstawowej – której ustalono obwód –   przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe  w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców od dnia  24.02.2020 do 20.03.2020 r.

Obwód szkoły obejmuje miejscowości : Kawka, Krasienin, Krasienin Kol., Majdan Krasieniński, Osówka, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek Kol. od nr 1 do 18, Wola Krasienińska

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30

Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 13 stycznia 2020r.

Zasady rekrutacji do kl. I SP 2020/2021

Harmonogram rekrutacji kl. I SP 2020/2021

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły podstawowej

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców / opiekunów kandydata do klasy pierwszej