Stypendyści

______________________________________________________________________________________________

Antoni Joński ponownie stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego

Z radością i dumą informujemy, iż w dniu 8 grudnia 2018 na uroczystej gali w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie uczeń klasy III Gimnazjum nr 3 w Krasieninie Antoni Joński otrzymał dyplom potwierdzający fakt przyznania mu Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego na rok szkolny 2018/2019 w ramach Projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”, który realizowany jest przez Województwo Lubelskie w latach 2016-2019 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Antoni Joński to uczeń wszechstronny. Od wielu lat uzyskuje wysokie wyniki w nauce – średnia ocen powyżej 5,20, angażuje się w wiele inicjatyw szkolnych jak Koło Wolontariatu czy Drużyna Harcerska oraz klasowych. Chętnie dzieli się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi w ramach pomocy koleżeńskiej organizowanej w szkole. W b. r. został wybrany Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego SP w Krasieninie. Uczeń angażuje się również w działania społeczności lokalnej i życie parafialne w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczna inicjatywa Krasienina i okolic im. I. Kosmowskiej w Krasieninie, poprzez śpiew i grę na instrumentach. Chłopiec jest niezwykle uzdolniony muzycznie i uczęszcza do szkoły muzycznej II stopnia, gdzie rozwija swoje zamiłowanie do instrumentów perkusyjnych, a także jest członkiem Gminnej Orkiestry Dętej w Niemcach. A wszystko to z uśmiechem na twarzy i życzliwością dla każdego.

Antek był wielokrotnie laureatem konkursów artystycznych oraz konkursów sprawdzających wiedzę. Chcemy tu wymienić tylko te najważniejsze. Są wśród nich dwa organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty: w 2016 r. uzyskał tytuł laureatem Konkursu Historycznego dla uczniów SP, a w 2018 r. tytuł Laureata Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjum – co zwalnia go z II części egzaminu z przedmiotów humanistycznych, w tymże roku był także laureatem IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Wędrujemy po mapie świata organizowanego przez XXI LO im. Św. S. Kostki w Lublinie. W 2017 r. wygrał konkurs „Polska pierwszych Piastów” organizowany przez Prywatne Liceum i Gimnazjum im. Mieszka I w Lublinie, co zapewniło mu pewne miejsce w murach tej szkoły w czasie dalszej nauki – jeżeli tylko zechce ją wybrać. Chłopak jest humanistą w pełnym znaczeniu tego słowa, o czym świadczy fakt, iż w b.r. zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL – Ach!” organizowanym przez I LO im. ONZ w Biłgoraju. W tym roku także zakwalifikował się do III etapu konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty z historii oraz jako jedyny w Powiecie Lubelskim geografii.

Sukcesy Antoniego Jońskiego nie byłyby możliwe bez wsparcia i zaangażowania Rodziców oraz codziennej pracy nauczycieli Szkoły Podstawowej w Krasieninie, którym serdecznie gratulujemy! Antkowi zaś życzymy radości z realizowania swoich pasji oraz wielu sukcesów, za które mocno trzymamy kciuki.

Społeczność SP w Krasieninie

 

______________________________________________________________________________________________________________

W Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie odbyła się 20 czerwca 2018 Gala wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Niemce uczniom szkół podstawowych. Wśród stypendystów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły podstawowej, którym serdecznie gratulujemy. Tego samego dnia w Szkole Podstawowej w Niemcach odbyła się również Uroczystość wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Niemce uczniom klas gimnazjum.
Wśród sportowców – stypendystów liczną grupę stanowią zawodnicy Karate Shotokan trenujący na zajęciach pozaszkolnych w Krasieninie – trener Zbigniew Karski.
Szczególne gratulacje należą się także stypendystom w dziedzinie nauki (uczniowie klas III gimnazjum) , którzy uzyskali bardzo wysokie oceny na świadectwie szkolnym potwierdzone wysokim wynikiem z egzaminu. W ich gronie znalazł się nasz uczeń Karol Kowalik ze średnią ocen: 5,39 i wynikiem z egzaminu.: 89,00%.
Po raz pierwszy w całym pięcioletnim okresie przyznawania stypendium w dziedzinie nauki – stypendium otrzymał uczeń klasy II naszego gimnazjum w Krasieninie – Antoni Joński, który jest tegorocznym laureatem Kuratoryjnego Konkursu Historycznego oraz laureatem Geograficznego Konkursu o zasięgu wojewódzkim „Wędrujemy po mapie świata” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, osiągając także ocenę wzorową z zachowania i imponującą średnią ocen na zakończenie roku szkolnego: 5,57.
Wszystkim nagrodzonym stypendystom, ich rodzicom, nauczycielom, opiekunom, instruktorom, trenerom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych wakacji.

Skip to content