Ślubowanie klas 1-ych

 

Dnia 11 października br. w naszej szkole “nadszedł czas by ucznia zrobić z przedszkolaka”. Nasi najmłodsi uczniowie z klasy 1a i 1b tego dnia stali się głównymi bohaterami uroczystości pt.: “W królestwie Króla Kredkosa”. W przedsięwzięciu wspierali ich starsi koledzy i koleżanki z klasy 8a, którzy wcielili się w role aktorskie i przeprowadzili pierwszaki przez popisy słowno – muzyczne. Po udowodnieniu, że “na miano uczniów zasługują”, nastąpiła uroczysta chwila złożenia ślubowania na sztandar Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie, a następnie pasowania na ucznia przez Panią Dyrektor Annę Czernicką – Szpakowską. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe medale, które wręczyła Pani Wicedyrektor Barbara Kasperek oraz dyplomy.

Uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni goście: Radna Gminy Niemce Pani Aneta Stefaniak oraz przedstawiciele Rady Rodziców w osobie przewodniczącej – Pani Małgorzaty Flis i zastępcy przewodniczącej – Pani Agnieszki Kubiak, od których popłynęły życzliwe słowa i życzenia. Nie zabrakło także naszych emerytowanych nauczycieli, którzy swą obecnością wspierali uczniów, ale i czuwające nad całością akademii wychowawczynie: p. Bożenę Gajos i p. Justynę Kowalską.

Uroczystość była bardzo udana, dzięki wsparciu i współpracy z Rodzicami uczniów klas pierwszych, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

Całość dopełniała sceneria przygotowana przez Zespół do spraw dekoracji oraz oprawa muzyczna p.Piotra Preidla.

n-l edukacji wczesnoszkolnej: Bożena Gajos