Rynek pracy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję

Liczę sam – zajęcia projektowe 1a

Uczniowie klasy 1a naszej szkoły cały czas uczestniczą w nauczaniu zdalnym oraz on-line. Oprócz realizacji podstawy programowej, pierwszoklasiści rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności matematyczne na zajęciach z projektu “Rynek pracy zawojuję! Językami władam, eksperymentuję.” Pamiętając, że “matematyka to królowa nauk i w myśl słów Arystotelesa “jest miarą wszystkiego”, uczniowie kontynuują projekt “Za Pan brat z Królową nauk – Liczę sam”. W czasie pandemii, frajdą dla dzieci było prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń pomiarowych, czy w formie zabawy utrwalanie stosunkó przestrzennych (włączając innych członków rodziny). Dowiedzieli się także, że siatki nie muszą być tylko na zakupy i wyczarowali z nich samodzielnie geometryczne figury przestrzenne.

 

n-l edukacji wczesnoszkolnej: Bożena Gajos

_______________________________________________________________________________________________________

 

PRZYRODNICZE ZAJĘCIA PROJEKTOWE KLASY 1A

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 1a naszej szkoły uczestniczą w przyrodniczych zajęciach z projektu “Rynek pracy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję” – “Uczeń , już nie przedszkolaczek”. Pandemia związana z koronawirusem nie przeszkadza pierwszoklasistom w sposób zdalny i on-line realizować zajęcia. Prowadzone doświadczenia oraz obserwacje przyrodnicze są jedną z najbardziej inspirujących wycieczek  w świat przyrody. Pierwszoklasiści między innymi rozróżniali gatunki mieszkańców łąk i budowali domki lęgowe dla owadów. Poznali znaczenie  pszczół dla człowieka i środowiska, a także ich budowę.  Wykonywali również samodzielnie tęczę. Jednym słowem uczyli się przez działanie.

n-l edukacji wczesnoszkolnej: Bożena Gajos

__________________________________________________________________________________________________

 

MISTRZOWIE PROGRAMOWANIA

Dzięki udziałowi w programie uczniowie rozwiną umiejętność rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Będą też kształcić umiejętność logicznego myślenia, a także rozwijać kompetencje społeczne.
Na zajęciach programowania uczniowie poznają co to jest język HTML oraz elementy języka JavaScript. Piszą pierwsze skrypty i uruchamiają je w wyszukiwarkach internetowych. W trakcie pracy nad skryptami uświadamiają sobie, jak trudna i precyzyjna jest praca programisty. Poprawne napisanie kodu i jego działanie sprawia uczniom bardzo dużą satysfakcję.

Ryszard Górski

 

____________________________________________________________________________________________

WELCOME TO KRASIENIN

Zajęcia z języka angielskiego pt. Welcome to Krasienin, podczas których uczniowie doskonaląc swój warsztat językowy przygotowują przewodnik po Krasieninie.

Aleksandra Korusiewicz

 

_____________________________________________________________________________________________

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA KOREKCJI WAD WYMOWY I SŁUCHU

 W ramach projektu „Rynek pracy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję” prowadzę  indywidualne zajęcia korekcji wad wymowy i słuchu dla uczniów naszej szkoły, którzy w wyniku badania logopedycznego zostali zakwalifikowani do terapii. Dzięki projektowi, w którym uczestniczy nasza szkoła, czworo uczniów, z którymi mam przyjemność pracować, będzie mogło skorzystać      w tym roku szkolnym z 65 godzin indywidualnych, dostosowanych do ich potrzeb zajęć. Wymagające zaangażowania i intensywnej pracy ćwiczenia logopedyczne staram się przekształcać w wesołe zabawy, a staje się to dzięki wielu nowym, ciekawym pomocom dydaktycznym zakupionym na potrzeby zajęć projektow

Katarzyna Bataszew – logopeda

 

_____________________________________________________________________________________________

JĘZYK NIEMIECKI

W edycji 2018/ 19 zajęć projektowych z języka niemieckiego udział bierze 10 uczniów z klasy VIII. Podstawowym celem kursu jest utrwalenie i rozwinięcie kompetencji językowych nabieranych przez uczestników podczas lekcji języka niemieckiego w dwóch klasach szkoły podstawowej. W związku z powyższym program kursu został opracowany na podstawie konsultacji z nauczycielem języka niemieckiego w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie. Prezentowane zdjęcia przedstawiają uczestników podczas wykorzystania do nauki tablicy multimedialnej. Nie pozostaje nic innego niż życzyć uczestnikom podnoszenia swoich możliwości językowych. Machs gut!

Dariusz Starek

 

______________________________________________________________________________________________

LICZĘ SAM, UCZEŃ JUŻ NIE PRZEDSZKOLAK

W roku szkolnym 2017/2018 odbywały się w naszej szkole zajęcia projektowe pod nazwą „Liczę sam” i „Uczeń już nie przedszkolak”. Zajęcia były o tematyce matematycznej i przyrodniczej, uczęszczało na nie 12 uczestników klasy 1 A SP w Krasieninie.

Magda Sobich

______________________________________________________________________________________________

POCZUĆ, DOŚWIADCZYĆ , ZROZUMIEĆ

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów. Celem zajęć jest rozwój kompetencji kluczowych wykraczających poza podstawę programową, poznawanie różnorodnej fauny i flory oraz wykonywanie doświadczeń i eksperymentów. Zajęcia prowadzone są w sposób aktywny i interaktywny. W ramach zajęć przewidziano m.in. zabawy edukacyjne, orientację w terenie – korzystanie z kompasów, map, atlasów, prowadzenie obserwacji, wykonywanie eksperymentów i doświadczeń. Dzięki wyposażonej w ramach projektu pracowni przyrodniczo – biologicznej, oraz zakupionym narzędziom TIK uczniowie mają dostęp do wielu pomocy dydaktycznych, które umożliwią aktywne i interaktywne poznawanie tematów przyrodniczych.

Eugenia Kochan

 

_____________________________________________________________________________________________

ŚLADAMI MARII CURIE

Zajęcia eksperymentalne rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Skierowane są do uczniów klas VII zainteresowanych tematyką i lubiących praktyczne doświadczenia. Wyposażenie pracowni chemiczno – fizycznej umożliwia realizację zajęć w sposób aktywny: poprzez samodzielne eksperymentowanie czy korzystanie z chemicznych programów i stron internetowych. Ten sposób poznawania świata sprawia uczestnikom wiele satysfakcji i motywuje do dalszej pracy.

 

                                                                                                                      Patrycja Sobińska

 

_____________________________________________________________________________________________

UCZEŃ JUŻ NIE PRZEDSZKOLACZEK

W ramach projektu edukacyjnego Rynek pracy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję uczniowie kl. 1 uczestniczą w zajęciach przyrodniczych Uczeń już nie przedszkolaczek. Podczas zajęć zgłębiają tajemnice przyrody, uczą się ją wnikliwie obserwować i wyciągać z tych obserwacji wnioski, poznają różnorodny świat roślin i zwierząt. Aby uatrakcyjnić zajęcia wykorzystywana jest podczas nich technologia informacyjna oraz ciekawe pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

    Ewa Rabos

 

_______________________________________________________________________________

Liczę jak Banach

W zajęciach  rozwijających  uzdolnienia matematyczne i umiejętności logiczne uczniów  „Liczę jak Banach” bierze udział 10 uczniów z klasy VIII. Podstawowe cele zajęć to rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych oraz uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym nas świecie. Prezentowane zajęcia przedstawiają wykorzystywanie  kostek Sudoku.

 

                                                                                                          Anna Rutkowska

______________________________________________________________________________

„Dwa plus dwa”

 W zajęciach  wspomagających uczniów z trudnościami w nauce matematyki z wykorzystaniem aplikacji on- line oraz gier dydaktycznych „Dwa plus dwa” bierze udział  5 uczniów z klasy VIII. Podstawowe cele zajęć to  wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych oraz przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego. W trakcie zajęć uczniowie wykonują zadania interaktywne z Matlandią .

 

                                                                                                            Anna Rutkowska

___________________________________________________________________________________________

Liczę sam

W ramach projektu edukacyjnego Rynek pracy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję uczniowie kl. 1 uczestniczą w zajęciach matematycznych Liczę sam. Podczas zajęć doskonalą kompetencje matematyczne – szczególnie umiejętności praktyczne tj. posługiwanie się zegarem, pieniędzmi, wagą itp.

Ewa Rabos

 

___________________________________________________________________________________________

Mistrzowie programowania

Uczniowie klas I i III w ramach projektu „Rynek pracy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję”  biorą udział w zajęciach programowania. Podczas zajęć rozwijają logiczne myślenie, kreatywność, samodzielność, poznają instrukcje warunkowe, pętle, zmienne i wiele innych pojęć związanych  z programowaniem.

 

 

Justyna Kowalska

 

Skip to content