Roztańczony SKS

Roztańczony SKS

“O tańcu nie da się pisać,…(…) taniec trzeba poczuć” w myśli idei edukacji polisensorycznej w naszej szkole organizowane są zajęcia taneczne dla uczniów. Rozwijają zainteresowania oraz uzdolnienia muzyczno-ruchowe uczniów.

Udział w nich wszechstronnie rozwija organizm młodego człowieka, wzmacniają koordynację i świadomość ciała, budują dyscyplinę wewnętrzną w przyjemny sposób dla niego niedostrzegalny.

Efektom pracy w postaci występów scenicznych uświetniają szkolne przedsięwzięcia, podnoszą samoocenę uczestników. Udział w zajęciach wpływa na poprawę samopoczucia, a także na kreatywność wychowanków.

 

mgr Bożena Gajos

Skip to content