Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Choć wielu naszych uczniów po ciuchu liczyło, że będzie inaczej, także w Szkole Podstawowej w Krasieninie w dniu 2 września zabrzmiał pierwszy dzwonek. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy mszą św., którą sprawował ks. proboszcz Dariusz Nowomiejski. Podczas mszy upamiętniliśmy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Naszą uroczystość swą obecnością uświetnili: Pan Henryk Smolarz – Zastępca Wójta Gminy Niemce, Pani Beata Zgierska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niemce, Pani Anna Studzińska – Dyrektor GOASz w Niemcach oraz liczni przedstawiciele Rodziców wraz z zastępcą Przewodniczącej Rady Rodziców Panią Sylwią Jańczak.

Nasza szkoła w okresie wakacyjnym tętniła, a można by powiedzieć, że nawet dudniła życiem… Już od połowy czerwca rozpoczęły się prace w zakresie modernizacji budynku ze środków unijnych pozyskanych przez Gminę Niemce. Wartość remontu to milion dwieście tysięcy. Jego efekt widać już na pierwszy rzut oka, gdyż budynek został odwodniony, docieplony i odmalowany. Wymieniono pokrycie dachowe oraz okna na nowej części budynku, a na połaciach dachowych pojawiły się ogniwa fotowoltaiczne. Równie wiele, a może nawet więcej działo się wewnątrz budynku: wymieniono przyłącze elektryczne na ziemne, instalację elektryczną oraz oświetlenie, wewnętrzną sieć LAN – która dostosowana jest do przyłączenia światłowodu, instalację CO w tym piec oraz grzejniki. W Sali świetlicy położono nowoczesną wykładzinę dywanową, a od oddziału przedszkolnego i klas młodszych zakupiono nowe dywaniki.

Tak liczne przeróbki wymusiły konieczność przeprowadzenia licznych i żmudnych prac wykończeniowych, takich jak: uzupełnianie ubytków w tynkach, malowanie sufitów, ścian
i lamperii oraz nieustające prace porządkowe. We wszystkie te prace zaangażowała się społeczność szkolna i lokalna. Rodzice, Nauczyciele i Obsługa w ostatnich dniach sierpnia pracowali ramię w ramię.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nas w pracach remontowych serdecznie dziękujemy! Cieszymy się, że nie tylko przekazujemy myśl naszej patronki Ireny Kosmowskiej „Z ludźmi, dla ludzi”, ale mogliśmy ją wcielić w życie. Mam nadzieję, że kształtowane tą myślą młode pokolenia, budować będą piękną przyszłość Polski i naszej Małej Ojczyzny.