RODO

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie informuje, iż w związku z wejściem w życie w dn. 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  funkcję Inspektora Ochrony Danych w placówce pełni Beata Machowicz.

Dane kontaktowe email: machowicz.zskrasienin@gmail.com

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna – monitoring

Skip to content