Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wtorek 7 maja był w naszej szkole dniem świątecznym. W tym dniu uczciliśmy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Klasa VII a z wychowawczynią Eugenią Kochan oraz chórem szkolnym przygotowanym przez p. Piotra Preidla zaprezentowała program artystyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W drugiej odsłonie z prezentacją wystąpiły dzieci z klasy 2a pod kierunkiem wychowawczyni Jolanty Popłońskiej. Była to prezentacja uroczystości 3-majowych dla młodszych klas szkoły podstawowej.

Liczne scenki oraz pieśni narodowe i patriotyczne pozwoliły widzom poczuć podniosłą atmosferę majowego święta.

Gratulujemy uczniom zaangażowania i zaprezentowania dojrzałej, patriotycznej postaw.