Rekrutacja

Szanowni  Rodzice!

Przypominamy, że do 6 kwietnia 2018 r. w szkole podstawowej w Krasieninie można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I . Rekrutacja dotyczy Kandydatów – dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, w tym zamieszkałych poza gminą Niemce.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zachęcamy rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły podstawowej, do której zamierzają zapisać dziecko do niezwłocznego złożenia zgłoszenia w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe Zasady rekrutacji do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 znajdują się poniżej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Uchwała RG Niemce rekrutacja  przedszkole

Zarządzenie Wójta rekrutacja przedszkole

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Uchwała RG w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Procedura rekrutacji do szkoły podstawowej

Zarządzenie Wójta rekrutacja klasy SP

Oświadczenie o zamieszkiwaniu

Poświadczenie woli szkoła podstawowa

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej