Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krasieninie:

Przewodnicząca – Guz Małgorzata
Wiceprzewodnicząca – Sylwia Jańczak
Skarbnik – Anna Macewicz

Sekretarz – Elżbieta Tomasiak

 

Nr konta Rady Rodziców:

07 8702 0001 0130 2091 2000 0020

 

Przedstawiciele klasowych Rad Rodziców

w roku szkolnym 2018/2019

LP

KLASA NAZWISKO I IMIĘ
1. O1 Katarzyna Mazurek
2. O2 Kopyść Dorota
3. 1 Kędzierska Agnieszka
4. 2 Zgierska Magdalena
5. 3 Budoran Karolina
6. 4a Tkaczyk Anna
7. 4b Macewicz Anna
8. 5a Dobosz Beata
9. 5b Tomasiak Elżbieta
10. 6 Dąbrowska Iwona
11. 7a Kusiak Michał
12. 7b Jańczak Sylwia
13. 8 Guz Małgorzata
14. IIIA Misiurek Barbara