Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Krasieninie w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca – Agnieszka Kędzierska

Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Flis

Skarbnik – Agnieszka Drozd

Sekretarz – Dorota Kopyść

Członkowie prezydium:
Iwona Prażmo, Bernadetta Nieckarz- Dąbrowska

Przedstawiciele klasowych Rad Rodziców 

w roku szkolnym 2020/2021

LP KLASA NAZWISKO I IMIĘ
O1 Flis Małgorzata 
O2 Kotowska Natalia
1 Kopyść Dorota
2a Dąbrowska – Nieckarz Bernadetta
2b Podolska Dorota
3 Kędzierska Agnieszka
4 Prażmo Iwona
5 Kubiak Agnieszka
6a Drozd Agnieszka
6b Macewicz Anna
7a Dobosz Beata
7b Woźniak Katarzyna
8 Sprawka Anna

Skip to content