Projekty zewnętrzne

PRO-LEARN program pilotażowy

Bardzo miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do udziału w pilotażowym programie narzędzi diagnostycznych PRO-LEARN. Projekt PRO-LEARN jest zgodny z priorytetami Europy 2020 w zakresie edukacji i szkolenia, młodzieży i zapobiegania zjawisku przedwczesnego kończenia nauki w kontekście globalizacji i integracji rynku pracy.

Projekt ma na celu:

 • Ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki poprzez usprawnienie procesu uczenia się
 • Rozwiązanie problemu niedoboru specjalistów w szkołach (psycholodzy, pedagodzy)
 • Zwiększenie zaangażowania rodziców w proces uczenia się ich dzieci i rozwój ich zdolności poznawczych
 • Opracowanie bezpłatnych narzędzi elektronicznych do diagnozowania procesów poznawczych i preferowanego stylu uczenia się dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat, do samodzielnego korzystania lub pod nadzorem rodziców i nauczycieli/pedagogów
 • Opracowanie bezpłatnych programów i materiałów szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli pozbawionych technicznych barier, w celu rozwijania umiejętności dzieci i młodzieży oraz zwiększania skuteczności uczenia się wykorzystując w pełni zasoby i potencjał mózgu dziecka

Konsorcjum projektu składa się z 5 partnerów (instytucje publiczne, NGOs, MŚP) z Polski, Włoch, Rumunii, Cypru i Grecji.

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

„Być jak Ignacy”

Naukowe Świetliki z naszej szkoły dzielnie realizują zadania w projekcie „Być jak Ignacy”.

Do tej pory uczniowie poznali dokonania Stanisławy Adamowiczowej i Jana Czochralskiego. Oprócz wiedzy teoretycznej członkowie koła mieli możliwość praktycznego działania. Zbudowali ekologiczny pociąg przyszłości, założyli hodowlę kryształów, a także spróbowali aktorstwa odgrywając sceny z życia zasłużonych Polaków.

Zajęcia mijają w sympatycznej atmosferze, a wiedza zdobyta poprzez zabawę z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Z niecierpliwością czekamy na kolejne projektowe scenariusze zajęć do realizacji!

Przesyłamy uśmiechy,

Patrycja Sobińska i Naukowe Świetliki

______________________________________________________________________________________________________

 

Projekt profilaktyczny „Walka z nadwagą i otyłością w klasach IV – VI SP”

Uczniom klas IV – VI ostatnie dwa miesiące upłynęły na intensywnych zajęciach sportowych oraz nauce prawidłowego odżywiania. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  Walka z nadwagą i otyłością pozwolił uczestnikom na zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga. Podczas spotkania z dietetykiem dzieci zapoznały się z zasadami zdrowego trybu życia, kształtowaniem właściwych postaw i nawyków żywieniowych. Dostały ciekawe i proste  przepisy na zdrowe przekąski, które mogą samodzielnie przygotować w domu.

Natomiast instruktor gimnastyki starał się udowodnić, że aktywność fizyczna jest doskonałym sposobem na spędzanie czasu wolnego. Ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych, które zaproponował dzieciom, sprawiły im dużo frajdy i pozwoliły na usprawnienie ciała i ducha.

Na specjalistyczne rady i szczerą rozmowę mogli też liczyć uczniowie podczas spotkania z panią psycholog. Przekazała ona nie tylko pozytywną energię, ale również zachęciła do stawiania sobie celów i dążenia do nich.

Wsparcie i pomoc zostały również zaproponowane rodzicom dzieci zagrożonych problemem nadwagi i otyłości. Będą oni mogli skorzystać z indywidualnych spotkań ze specjalistami.

Z pewnością wszystkie zdobyte umiejętności i wiedza na temat zdrowego stylu odżywiania pozytywnie wpłyną na codzienne funkcjonowanie uczniów naszej szkoły. W konsekwencji będą bazą do budowania i wzmacniania właściwej postawy prozdrowotnej.

____________________________________________________________________________________________________

 

Chcemy „Być jak Ignacy”

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie bierze udział w IV edycji programu „Być jak Ignacy. Odkryj Tajemnice Nauki”.

Organizatorem i pomysłodawcą ogólnopolskiej akcji, pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej, jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej. Cel ten realizować będą członkowie koła „Naukowe Świetliki” pod okiem opiekuna pani Patrycji Sobińskiej.

Przed Świetlikami z klas V i VI wiele ciekawych zadań do wykonania dotyczących Stanisławy Adamowiczowej, Mieczysława Bekkera, Józefa Hoffmanna oraz Jana Czochralskiego.

Oprócz chęci zdobycia wiedzy motywacją do działania są także atrakcyjne nagrody.

Pełni zapału zabieramy się do pracy.

 

_____________________________________________________________________________

 

Koloratorium

 

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Śnieżki KOLORATORIUM, trwający od listopada 2018 do maja 2019r.  Jest to projekt, którego celem jest odkrycie przed uczniami z całej Polski niezwykłego świata chemii i biologii.  Nowoczesne laboratoria dają dzieciom możliwość zgłębienia tajników nauki, które do tej pory były dla nich niedostępne – a takie właśnie laboratorium jest główną nagrodą w konkursie.

Zadania realizowane w ramach projektu obejmują zarówno lekcje prowadzone dla całych klas według ciekawych scenariuszy, jak i indywidualne prace uczniowskie.

Naszym marzeniem jest wyposażona pracownia z prawdziwego zdarzenia. Marzenia są po to, aby je spełniać – dlatego walczymy!

 

Koordynator projektu: Patrycja Sobińska

____________________________________________________________________________________________________

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Z radością informujemy, że dzięki dotacji z Narodowego Programu Czytelnictwa księgozbiór naszej biblioteki zostanie znacząco wzbogacony. Uzyskaliśmy wsparcie w kwocie 12 000 zł, co łącznie z koniecznym wkładem własnym dało niebagatelną sumę, którą wykorzystamy na zakup lektur szkolnych oraz rozbudowę księgozbioru beletrystycznego.

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych: UCZNIÓW, RODZICÓW i NAUCZYCIELI naszej szkoły do zgłaszania swoich propozycji tytułów książek, w ramach konsultacji.

Z pozyskanych środków możemy kupić:

 • książki będące nowościami wydawniczymi;
 • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
 • książki do słuchania – audiobooki;
 • książki obrazkowe;
 • książki z powiększoną czcionką;
 • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

Nie możemy kupić:

 • podręczników;
 • słowników, encyklopedii;
 • filmów;
 • gier komputerowych i planszowych.

 

Prosimy o zgłaszanie swoich propozycji u bibliotekarzy Biblioteki Szkolnej, gdzie można też zapoznać się z przygotowanymi przez nas listami zakupów.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje i uwagi zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników.

Od wielu lat w naszej bibliotece realizowane są działania, które służą rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów, podnoszeniu kompetencji czytania oraz kształtowaniu twórczych postaw. Promujemy ogólnopolską społeczną akcję Cała Polska czyta dzieciom, realizujemy projekty czytelnicze   i edukacyjne, przygotowujemy dzieci i młodzież do konkursów, współpracujemy z Biblioteką Gminną i innymi instytucjami kultury.  Zachęcamy wszystkich uczniów do czytania i zapraszamy do Biblioteki po nowości wydawnicze.

 

Bibliotekarze Biblioteki Szkolnej

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Projekt „Razem odkryjmy świat programowania”

Przez cały II semestr bieżącego roku szkolnego uczniowie klasy 2 i 3a edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w projekcie „Razem odkryjmy świat programowania” – szkolenia dla nauczycieli i uczniów realizowane przez Fundację VCC w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Fundacją „Wschodni Klaster Innowacji”. Szkolenie prowadziły wychowawczynie obu klas oraz trener współpracujący z fundacją. W projekcie uczestniczyło 8 uczniów z klasy 2 i 11 z klasy 3a. W każdej grupie odbyło się 15 spotkań po 2 godziny dydaktyczne. Miłośnicy programowania zapoznali się z podstawowymi poleceniami i narzędziami graficznymi programu Scretch oraz nauczyli się tworzenia prostych programów i gier logicznych. W ramach projektu uczniowie mieli okazję uczestniczyć również w zajęciach wyjazdowych na KUL, podczas których spotkali się z grupą młodzieży zajmującą się robotyką. Zobaczyli filmy z międzynarodowych zawodów robotów, gdzie grupa z Polski zajęła pierwsze miejsce i mogli na własne oczy zobaczyć roboty zbudowane przez prowadzących szkolenie, a także obserwować je w działaniu.

Ewa Rabos, Justyna Kowalska

________________________________________________________________________________________________

 

Technologie z klasą

Program dla nauczycieli informatyki klas VII

W naszej szkole w programie bierze udział nauczyciel informatyki Ryszard Górski

Nowoczesne technologie, języki programowania, zagrożenia w sieci – udział w programie pozwala w łatwy i przystępny sposób zrealizować atrakcyjne lekcje o tej tematyce.

Biorący udział w programie nauczyciele, realizują podstawę programową:

 • rozwijając u uczniów umiejętność rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (przy wykorzystaniu środowiska JavaScript),
 • kształcąc ich umiejętność logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,
 • pomagając budować uczniom kompetencje potrzebne do pracy zespołowej,
 • przekazując im wiedzę dotyczącą przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci, a także odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych,
 • rozbudzając i zaspokajając naturalną ciekawość poznawczą uczniów.

_______________________________________________________________________________________________

8 listopada 2017r. uczniowie z klas młodszych naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Śniadanie daje moc”. Podczas zajęć w klasach uczniowie przypomnieli sobie piramidę zdrowego odżywiania oraz poznali 12 zasad zdrowego odżywania według Instytutu Matki i Dziecka. W zorganizowaniu akcji, podobnie jak w ubiegłych latach, wsparli nas rodzice naszych uczniów. Dzięki nim na naszych szkolnych stolikach śniadaniowych znalazły się kolorowe kanapki, sałatki owocowe i wiele gatunków pieczywa. Wszystkie te działania z pewnością przyczyniły się do utrwalenia zdrowych nawyków żywieniowych naszych uczniów, ale również wzmocniły integrację szkolnej społeczności.

 

_______________________________________________________________________________________________

Udział SP w Krasieninie w projekcie „Krajobraz mojego miasta”

W okresie jesiennym uczniowie włączyli się do kampanii społecznej pod hasłem „KRAJOBRAZ MOJEGO MIASTA”. Ta akcja jest organizowana na rzecz estetyki miasta, a także w celu opanowania chaosu reklamowego w przestrzeni miejskiej. Jej organizatorzy pragną, aby przyniosła ona realne rezultaty w postaci pięknego, wolnego od reklam  i zachwycającego historyczną przestrzenią krajobrazu naszego kraju.

Na inaugurację tego projektu w SP w Krasieninie w dniu 6 listopada przyjechała p. Anna Terlecka z Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Lublinie. Pani Terlecka zapoznała uczniów z ideą tej kampanii społecznej. Pracownik NID wrócił uwagę uczniów na to, że w bieżącym roku kampania została ściśle powiązana z tegoroczną, 25. edycją Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbyła się w Polsce pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”. Pani Terlecka podkreśliła także nasz wkład w ochronę rodzimego krajobrazu poprzez organizację tegorocznej bogatą naszej, jubileuszowej edycji Dni Dziedzictwa w 2017 roku., które miały wpływ na kształtowanie tożsamości z naszą Małą Ojczyzną.

Podczas tego spotkania gimnazjaliści z kl. IIIb obejrzeli czołowy film tej kampanii  pt. „Krajobraz mojego miasta”. W kolejnych dniach ten sam fim oglądały także klasy IIIa gimnazjum, 5a, 6a, 6b oraz klasa 7a. Przed nami jeszcze projekcja filmu: „Piękne, polskie drewniane”.

Pani Terlecka przekazała nam oryginalnego pendriva’a z wymienionymi filmami, przewodniki po Lublinie oraz książkę „Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych”.

 

 

Skip to content