Projekty zewnętrzne

Koloratorium

 

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Śnieżki KOLORATORIUM, trwający od listopada 2018 do maja 2019r.  Jest to projekt, którego celem jest odkrycie przed uczniami z całej Polski niezwykłego świata chemii i biologii.  Nowoczesne laboratoria dają dzieciom możliwość zgłębienia tajników nauki, które do tej pory były dla nich niedostępne – a takie właśnie laboratorium jest główną nagrodą w konkursie.

Zadania realizowane w ramach projektu obejmują zarówno lekcje prowadzone dla całych klas według ciekawych scenariuszy, jak i indywidualne prace uczniowskie.

Naszym marzeniem jest wyposażona pracownia z prawdziwego zdarzenia. Marzenia są po to, aby je spełniać – dlatego walczymy!

 

Koordynator projektu: Patrycja Sobińska

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Z radością informujemy, że dzięki dotacji z Narodowego Programu Czytelnictwa księgozbiór naszej biblioteki zostanie znacząco wzbogacony. Uzyskaliśmy wsparcie w kwocie 12 000 zł, co łącznie z koniecznym wkładem własnym dało niebagatelną sumę, którą wykorzystamy na zakup lektur szkolnych oraz rozbudowę księgozbioru beletrystycznego.

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych: UCZNIÓW, RODZICÓW i NAUCZYCIELI naszej szkoły do zgłaszania swoich propozycji tytułów książek, w ramach konsultacji.

Z pozyskanych środków możemy kupić:

 • książki będące nowościami wydawniczymi;
 • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
 • książki do słuchania – audiobooki;
 • książki obrazkowe;
 • książki z powiększoną czcionką;
 • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

Nie możemy kupić:

 • podręczników;
 • słowników, encyklopedii;
 • filmów;
 • gier komputerowych i planszowych.

 

Prosimy o zgłaszanie swoich propozycji u bibliotekarzy Biblioteki Szkolnej, gdzie można też zapoznać się z przygotowanymi przez nas listami zakupów.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje i uwagi zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników.

Od wielu lat w naszej bibliotece realizowane są działania, które służą rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów, podnoszeniu kompetencji czytania oraz kształtowaniu twórczych postaw. Promujemy ogólnopolską społeczną akcję Cała Polska czyta dzieciom, realizujemy projekty czytelnicze   i edukacyjne, przygotowujemy dzieci i młodzież do konkursów, współpracujemy z Biblioteką Gminną i innymi instytucjami kultury.  Zachęcamy wszystkich uczniów do czytania i zapraszamy do Biblioteki po nowości wydawnicze.

 

Bibliotekarze Biblioteki Szkolnej

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Projekt „Razem odkryjmy świat programowania”

Przez cały II semestr bieżącego roku szkolnego uczniowie klasy 2 i 3a edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w projekcie „Razem odkryjmy świat programowania” – szkolenia dla nauczycieli i uczniów realizowane przez Fundację VCC w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Fundacją „Wschodni Klaster Innowacji”. Szkolenie prowadziły wychowawczynie obu klas oraz trener współpracujący z fundacją. W projekcie uczestniczyło 8 uczniów z klasy 2 i 11 z klasy 3a. W każdej grupie odbyło się 15 spotkań po 2 godziny dydaktyczne. Miłośnicy programowania zapoznali się z podstawowymi poleceniami i narzędziami graficznymi programu Scretch oraz nauczyli się tworzenia prostych programów i gier logicznych. W ramach projektu uczniowie mieli okazję uczestniczyć również w zajęciach wyjazdowych na KUL, podczas których spotkali się z grupą młodzieży zajmującą się robotyką. Zobaczyli filmy z międzynarodowych zawodów robotów, gdzie grupa z Polski zajęła pierwsze miejsce i mogli na własne oczy zobaczyć roboty zbudowane przez prowadzących szkolenie, a także obserwować je w działaniu.

Ewa Rabos, Justyna Kowalska

________________________________________________________________________________________________

 

Technologie z klasą

Program dla nauczycieli informatyki klas VII

W naszej szkole w programie bierze udział nauczyciel informatyki Ryszard Górski

Nowoczesne technologie, języki programowania, zagrożenia w sieci – udział w programie pozwala w łatwy i przystępny sposób zrealizować atrakcyjne lekcje o tej tematyce.

Biorący udział w programie nauczyciele, realizują podstawę programową:

 • rozwijając u uczniów umiejętność rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (przy wykorzystaniu środowiska JavaScript),
 • kształcąc ich umiejętność logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,
 • pomagając budować uczniom kompetencje potrzebne do pracy zespołowej,
 • przekazując im wiedzę dotyczącą przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci, a także odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych,
 • rozbudzając i zaspokajając naturalną ciekawość poznawczą uczniów.

_______________________________________________________________________________________________

8 listopada 2017r. uczniowie z klas młodszych naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Śniadanie daje moc”. Podczas zajęć w klasach uczniowie przypomnieli sobie piramidę zdrowego odżywiania oraz poznali 12 zasad zdrowego odżywania według Instytutu Matki i Dziecka. W zorganizowaniu akcji, podobnie jak w ubiegłych latach, wsparli nas rodzice naszych uczniów. Dzięki nim na naszych szkolnych stolikach śniadaniowych znalazły się kolorowe kanapki, sałatki owocowe i wiele gatunków pieczywa. Wszystkie te działania z pewnością przyczyniły się do utrwalenia zdrowych nawyków żywieniowych naszych uczniów, ale również wzmocniły integrację szkolnej społeczności.

 

_______________________________________________________________________________________________

Udział SP w Krasieninie w projekcie „Krajobraz mojego miasta”

W okresie jesiennym uczniowie włączyli się do kampanii społecznej pod hasłem „KRAJOBRAZ MOJEGO MIASTA”. Ta akcja jest organizowana na rzecz estetyki miasta, a także w celu opanowania chaosu reklamowego w przestrzeni miejskiej. Jej organizatorzy pragną, aby przyniosła ona realne rezultaty w postaci pięknego, wolnego od reklam  i zachwycającego historyczną przestrzenią krajobrazu naszego kraju.

Na inaugurację tego projektu w SP w Krasieninie w dniu 6 listopada przyjechała p. Anna Terlecka z Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Lublinie. Pani Terlecka zapoznała uczniów z ideą tej kampanii społecznej. Pracownik NID wrócił uwagę uczniów na to, że w bieżącym roku kampania została ściśle powiązana z tegoroczną, 25. edycją Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbyła się w Polsce pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”. Pani Terlecka podkreśliła także nasz wkład w ochronę rodzimego krajobrazu poprzez organizację tegorocznej bogatą naszej, jubileuszowej edycji Dni Dziedzictwa w 2017 roku., które miały wpływ na kształtowanie tożsamości z naszą Małą Ojczyzną.

Podczas tego spotkania gimnazjaliści z kl. IIIb obejrzeli czołowy film tej kampanii  pt. „Krajobraz mojego miasta”. W kolejnych dniach ten sam fim oglądały także klasy IIIa gimnazjum, 5a, 6a, 6b oraz klasa 7a. Przed nami jeszcze projekcja filmu: „Piękne, polskie drewniane”.

Pani Terlecka przekazała nam oryginalnego pendriva’a z wymienionymi filmami, przewodniki po Lublinie oraz książkę „Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych”.