Ogłoszenie

Informacja dotycząca rekrutacji do szkół i przedszkoli oraz zapisów do kl. I SP na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 odbywa się zgodnie z Harmonogramem czynności wprowadzonym Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2020/2021.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce – mając na względzie ograniczenie niebezpieczeństwa zarażenia się koronowirusem  COVID 19 Szkoła Podstawowa w Krasieninie  informuje, że do czasu zawieszenia zajęć przyjęła następujące rozwiązania organizacyjne związane  z rekrutacją:

  1. Dokumenty związane z rekrutacją do szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych dostępne są do wydruku na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja > Oddziały przedszkolne lub Rekrutacja > Szkoła Podstawowa.
  2. Wypełnione dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły: Szkoła Podstawowa  Ireny Kosmowskiej w Krasieninie, Krasienin Kolonia 39 , 21-025 Niemce,  bądź za pomocą poczty elektronicznej  (skany lub zdjęcia uzupełnionych dokumentów ) na adres mailowy szkoły krasienin@op.pl.
  3. W przypadku problemów i pytań prosimy o kontakt telefoniczny  z sekretariatem szkoły : 81 756-64-64.