Ogłoszenia

Protokół otwarcia ofert na catering

_________________________________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na catering 

OFERTA

wzór umowy

Zapytanie ofertowe_catering

________________________________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na doskonalenie dla nauczycieli w zakresie „Kształtowanie kompetencji matematycznych na zajęciach przedmiotowych”:

Zapytanie ofertowe

Załącznik_1_SIWZ

Załącznik_2_wzór_umowy

Załącznik_3_Wykaz_osob

Załącznik 4_Formularz_ofertowy

Rozstrzygnięcie

_______________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe-usługa cateringu dla SP i Przedszkola w Krasieninie 2020/202

Formularz oferty

________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie-nabór na stanowisko sprzątaczki

_______________________________________________________________________________________________

W zakładce Rekrutacja dostępne są aktualne informacje dotyczące naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych gminy Niemce.

_______________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dożywianie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert na catering dla Szkoły Podstawowej – obiad  i Przedszkola– śniadanie, obiad, podwieczorek

Zapraszamy do składania ofert do 30 sierpnia 2019r. do godz. 10.00.

Zapytanie ofertowe i dokumenty

 

________________________________________________________________________________________________

 

Postępowanie konkurencyjne

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie zaprasza do zapoznania się z wynikami rozstrzygnięcia postępowania konkurencyjnego na świadczenie usług szkoleniowych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Krasieninie w ramach projektu pn. „Rynek pracy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Protokół otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o unieważnieniu postępowania

_______________________________________________________________________________________________

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie zadania pn.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług szkoleniowych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Krasieninie w ramach projektu pn. „Rynek pracy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Formularz ofertowy

SIWZ

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

 

 

______________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa cateringu

_______________________________________________________________________________

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie zaprasza do składania ofert na dożywianie dla uczniów naszej szkoły.

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

________________________________________________________________________________

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych oraz studiów dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Krasieninie w ramach projektu pn. „Rynek pracy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz osób

Wzór umowy

Zaproszenie do złożenia oferty

________________________________________________________________________________

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: Świadczenie usług szkoleniowych oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Krasieninie w ramach projektu pn. „Rynek pracy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

________________________________________________________________________________

Dyrektor SP w Krasieninie zaprasza do ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług szkoleniowych oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Krasieninie w ramach projektu pn. „Rynek pracy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

________________________________________________________________________________

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

________________________________________________________________________________

 

Dyrektor SP w Krasieninie zaprasza do ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług szkoleniowych oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Krasieninie w ramach projektu pn. „Rynek pracy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Szczegóły na stronie:

http://ugniemce.bip.lubelskie.pl/

 

Dyrektor SP w Krasieninie zaprasza do ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę i instalację sprzętu komputerowego, multimedialnego i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Krasieninie w ramach przetargu nieograniczonego.

Szczegóły na stronie:

http://ugniemce.bip.lubelskie.pl/

Skip to content