Oddział przedszkolny

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im Ireny Kosmowskiej  w Krasieninie  informuje, iż na podstawie Zarządzenia nr 18/2021 Wójta gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz o postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas
pierwszych  szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce  na rok szkolny 2021/2022  w dniach 01.06.2021-10.06.2021 prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca
do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Krasieninie na rok szkolny 2021/22 dla dzieci 3-6 letnich.
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
znajdują się poniżej oraz w sekretariacie szkoły
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 7.30-15.30 tel. 81-
756-64-64

 

Lista dzieci przyjętych w rekrutacji uzupełniającej

Wniosek o przyjęcie dziecka

Uchwała Rady Gminy Niemce w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym

Terminarz rekrutacji 2021/22

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia

Poświadczenie woli

 

Skip to content