Oddział przedszkolny

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w rekrutacji uzupełniającej w roku szkolnym 2020/2021:

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im Ireny Kosmowskiej  w Krasieninie  informuje, iż na podstawie Zarządzenia nr 13/2020 Wójta gminy Niemce z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz o postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas pierwszych  szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce  na rok szkolny 2020/2021 postępowanie uzupełniające do oddziałów przedszkolnych prowadzi się na wniosek rodziców /prawnych opiekunów. Wnioski na wolne miejsca przyjmowane są w sekretariacie szkoły w terminie  01.06.2020 do 10.06.2020  w godz. 7.30-15.30

Uchwała Rady Gminy Niemce w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym

 

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Lista dzieci kontynuujących naukę w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021

 

Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 13 stycznia 2020r.

Zasady rekrutacji do Przedszkola 2020/2021

Harmonogram rekrutacji przedszkole 2020.2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Skip to content