Oddział przedszkolny

Zgodnie z zarządzeniem nr 16/2019 Wójta Gminy Niemce rekrutacja dzieci 4 i 5 letnich oraz 6 letnich na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Krasieninie rozpocznie się 1 marca 2019 r. W tym dniu na stronie www oraz w sekretariacie szkoły udostępniony zostanie obowiązujący w Gminie Niemce formularz zgłoszeniowy.

Wyciąg z harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Wójta nr 16/2019

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego