Międzyszkolny konkurs plastyczny

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Zimowy krajobraz”

Zapraszamy uczniów z klas 1-5 do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Zimowy krajobraz”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku.

Technika i format pracy są dowolne!

Wszystkich uczniów zainteresowanych konkursem prosimy o dostarczenie swoich prac do 22 lutego do g. 10.00 do p. Ewy Rabos. Prace, które wpłyną po tym terminie nie będą brały udziału w etapie szkolnym konkursu.

Każda dostarczona na konkurs praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje:

– nazwa szkoły …..

– imię i nazwisko ucznia …..

– klasa, wiek ……..

– imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod którego kierunkiem została wykonana praca ….

 

Ewa Kołtunik, Ewa Rabos

 

 

Skip to content