Matematyczne

________________________________________________________________________________________________

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Krasieninie

z ponadprogramowej olimpiady matematycznej 

PIONIER  2019 przeprowadzonej w  grudniu 2019r.

W dniu 11 grudnia 2019r.  20 uczniów Szkoły Podstawowej w  Krasieninie  wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z przedmiotu: matematyka.

Organizatorem olimpiad przedmiotowych jest  Instytut Rozwoju Oświaty z siedzibą w Warszawie. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań w czasie 60 minut i wypełnienie kart odpowiedzi. Każdy uczestnik olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymał dyplom uznania. Najlepsi uczestnicy uhonorowani zostali dyplomami grawerowanymi, dyplomami laureata i  dyplomami wyróżnienia oraz nagrodami książkowymi. Gratulujemy sukcesów  uczniom naszej szkoły :

 1. Radosław Sobiesiak – uzyskanie Dyplomu Laureata oraz Nagrody Książkowej za 5 miejsce w kategorii klas siódmych SP na 389 uczestników konkursu
 2. Karol Kubiak – uzyskanie Dyplomu Wyróżnienia za 13 miejsce w kategorii klas czwartych SP na 278 uczestników konkursu
 3. Patrycja Putek – uzyskanie Dyplomu Wyróżnienia za 14 miejsce w kategorii klas ósmych SP na 377 uczestników konkursu
 4. Cezary Porzak-   za uzyskanie 17 miejsca w kategorii klas ósmych SP na 377 uczestników konkursu
 5. Łukasz Staniak- za uzyskanie 18 miejsca w kategorii klas ósmych SP na 377 uczestników konkursu
 6. Mateusz Zgierski – za uzyskanie 22 miejsca w kategorii klas czwartych SP na 278 uczestników konkursu
 7. Dariusz Sobiesiak- za uzyskanie 23 miejsca w kategorii klas szóstych SP na 545 uczestników konkursu
 8. Oliwier Główka- za uzyskanie 25 miejsca w kategorii klas ósmych SP na 377 uczestników konkursu
 9. Julia Zgierska- za uzyskanie 28 miejsca w kategorii klas piątych SP na 556 uczestników konkursu
 10. Karolina Dobosz- za uzyskanie 29 miejsca w kategorii klas szóstych SP na 545 uczestników konkursu
 11. Paweł Jóźwiak-  za uzyskanie 30 miejsca w kategorii klas szóstych SP na 545  uczestników konkursu
 12. Wiktor Tkaczyk – za uzyskanie 30 miejsca w kategorii klas piątych SP na 556 uczestników konkursu

Serdeczne podziękowania dla  uczniów, rodziców i nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursu.

Szkolny koordynator konkursu: Anna Rutkowska

_______________________________________________________________________________________________

We wtorek 14 maja 2019r. uczniowie z klas: 4,5,6 reprezentowali SP w Krasieninie w Gminnym Konkursie Matematycznym “Matematyczny Mistrz” w Rudce Kozłowieckiej. Zmagali się oni z zadaniami wymagającymi myślenia matematycznego, rywalizując z rówieśnikami z gminy Niemce. Uczeń naszej szkoły Radosław Sobiesiak z klasy VI zdobył I miejsce w Gminnym konkursie Matematyczny Mistrz. Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Rutkowska

Katarzyna Pietrzak

________________________________________________________________________________________________

W piątek 10 maja 2019r. uczeń klasy 3 reprezentował naszą szkołę w VII Gminnym Konkursie Matematycznym “Mistrz matematyki klas 3” w Ciecierzynie. Zmagał się z trudnymi i wymagającymi pod względem intelektualnym zadaniami, rywalizując z rówieśnikami z gminy Niemce. Karol Kubiak został wicemistrzem w konkursie, zdobywając II miejsce. Gratulujemy wysokiego wyniku i życzymy dalszych sukcesów.

n-l edukacji wczesnoszkolnej: Bożena Gajos

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

Skip to content