Konkurs – Poznajemy parki krajobrazowe Polski

Drodzy Uczniowie,

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”. Hasło  tegorocznej edycji konkursu to: „Zbiorowiska leśne w parkach krajobrazowych”.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI, VII i VIII. Konkurs przebiega w dwóch częściach:

  1. wojewódzkiej (1, 2, 3, 4 etap) oraz B. ogólnopolskiej (5 etap).

1 etap: szkolny – to współzawodnictwo między uczniami w obrębie szkoły. W etapie 1 konkursu zostanie wyłoniona 3-osobowe drużyna, które będzie reprezentować szkołę w kolejnych etapach. W skład drużyny wchodzą 3 osoby z największą liczbą punktów.

2 etap: gminny – współzawodnictwo między szkołami w obrębie danej gminy.

3 etap: parkowy – współzawodnictwo szkół reprezentujących gminy w obrębie danego parku krajobrazowego. Etap 2 i 3 może zostać połączony.

4 etap: wojewódzki – współzawodnictwo pomiędzy szkołami reprezentującymi poszczególne parki krajobrazowe w danym województwie.

Na każdym z etapów części A – wojewódzkiej, uczestnicy będą pisać test, który będzie się składał z 25 pytań, z których:

15 to tzw. pytania ogólne, dotyczące wiedzy z zakresu podstawy programowej dla klas IV- VIII szkoły podstawowej dla biologii i geografii, związanych z tegorocznym hasłem konkursu, tj. Zbiorowiska leśne w parkach krajobrazowych.

10 pytań będzie dotyczyć parków krajobrazowych z danego województwa (etap szkolny – Kozłowiecki Park Krajobrazowy).

Do etapu 3 włącznie konkurs będzie przeprowadzany zdalnie.

I etap konkursu (szkolny) planowany jest na 26 stycznia 2021 r.

Chęć udziału w konkursie proszę zgłaszać do p. Moniki Boryń lub p. Ewy Kołtunik do piątku (25.01.21) do godz. 14.00.

Zapraszamy

Monika Boryń i Ewa Kołtunik

Skip to content