Konkurs Plastyczny „Realni i baśniowi mieszkańcy lasów”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Realni i baśniowi mieszkańcy lasów” organizowanym przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej: płaskie techniki barwne rysunek/malarstwo/ itp. Uczestnik ma za zadanie zilustrowanie fragmentów z literatury (bajek, opowiadań, wierszy) dotyczących tematyki leśnej, postaci realnych, zwierząt, postaci baśniowych związanych z lasem. Pracę można wykonać w formacie A4 lub A3. Komisja oceniając nadesłane na konkurs prace będzie brała pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, wyobraźnię twórczą oraz umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu.

Wykonaną pracę należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 18.06.2021r. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, karta zgłoszeniowa oraz regulamin są umieszczane na stronie internetowej pod adresem: http://www.parki.lubelskie.pl oraz dostępne w bibliotece szkolnej.

Skip to content