Konkurs plastyczny pt. „Moja noworoczna kartka i życzenia na Nowy 2021Rok”

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z  terenu Gminy Niemce do udziału w gminnym konkursie plastycznym pt. „Moja noworoczna kartka i życzenia na Nowy 2021Rok”.

Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej „kartki noworocznej z życzeniami”.

Cele konkursu:

– popularyzacja polskich tradycji,

– wykazanie się kreatywnością,

– inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,

– rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych uczniów,

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w 5 kategoriach wiekowych:

– I kategoria – dzieci przedszkolne,

– II kategoria – uczniowie klas I – III,

– III kategoria – uczniowie klas IV – VI,

– IV kategoria – uczniowie klas VII – VIII,

– V kategoria – młodzież ze szkół ponadpodstawowych,

  1. Format prac – A4, A5.
  2. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.
  3. Każda praca powinna zawierać metrykę: imię i nazwisko autora, wiek, adres, nr tel. rodzica.
  4. Nieprzekraczalny termin prac upływa 8 stycznia 2021 r.
  5. Pracę wraz z metryką należy dostarczyć na adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach, ul. Parkowa 6, 21-025 Niemce

  1. Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane prace wg kryteriów:

– inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość,

– stopień nawiązania do tradycji, 

– estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy,

– samodzielność wykonania,

– ciekawa treść życzeń,

  1. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w GBP w Niemcach w styczniu 2021 r.
  2. Organizator nie odsyła nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania.
  3. Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach pod nr tel. kom. 696-643-467 ; 509-375-857.

 

Skip to content