Kiermasz Bożonarodzeniowy

Idą Święta. Wszyscy niecierpliwie oczekują już Bożego Narodzenia. Ostatnia niedziela w Krasieninie minęła w uroczystym, prawdziwie  świątecznym klimacie. 15 grudnia 2019 r. wielu mieszkańców Krasienina i okolicznych miejscowości przybyło do naszej szkoły, by kupić wspaniałe ozdoby przygotowane wspólnie przez uczniów,  rodziców i nauczycieli. Stoisko każdej klasy lśniło blaskiem wspaniałych bombek, choinek, stroików i różnorodnego rękodzieła. Kiermasz stał się niezwykłą okazją do integracji wielu środowisk. Przybyli do nas Włodarze Gminy Niemce na czele z Wójtem Krzysztofem Urbasiem, Zastępcą Wójta Henrykiem Smolarzem i Dyrektor Gminnego Ośrodka  Administracyjnego Szkół Anną Studzińską. Wśród kupujących byli też rodzice i dziadkowie, obecni uczniowie szkoły i jej absolwenci, dyrekcja szkoły, pracownicy, nauczyciele i wychowawcy oraz mieszkańcy Krasienina. Inicjatorem i organizatorem kiermaszu była nowa Rada Rodziców, która ustaliła, że środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na wzbogacenie wyposażenia szkoły.  Spotkanie to wprowadziło wszystkich obecnych w miły świąteczny nastrój.