Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1  września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

14 – 27 lutego 2022 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

  1. język polski –24 maja 2022r.
    2. matematyka –25 maja 2022r.
    3. język obcy nowożytny –26 maja 2022r.

                                                        Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń o wynikach 8 lipca 2022r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021:

8 września 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.


Skip to content