Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

11 lutego– 24 lutego 2019 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia– 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

1. z zakresu języka polskiego – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. z zakresu matematyki – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. z zakresu języka obcego nowożytnego – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Egzamin gimnazjalny

1. część humanistyczna 10.04.2019 (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno – przyrodnicza 11.04.2019 (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny 12.04.2019 (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019

2 listopada 2018

2 maja 2019