Kadra Pedagogiczna

ROK SZKOLNY 2019/2020
 

Anna Czernicka-Szpakowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie
język niemiecki
Barbara Kasperek
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie
rewalidacja, doradztwo zawodowe
Barbara Dudek – j. polski
Beata Preidl – j. polski
Dariusz Starek – j. polski, EDB, WDŻ
Urszula Adamczyk – historia, WOS, WDŻ
Ewa Kołtunik – historia, geografia, plastyka
Agata Jońska – j. angielski, psycholog szkolny
Aleksandra Korusiewicz– j. angielski
Ryszard Górski – j. angielski, informatyka
Katarzyna Pietrzak – matematyka
Rutkowska Anna – matematyka
Sobińska Patrycja – fizyka, chemia
Eugenia Kochan – biologia, przyroda
Grzelak Radosław – historia, WOS
Piotr Preidl – muzyka
Jan Piszyk – wychowanie fizyczne, technika
Artur Zdanowicz – wychowanie fizyczne
Mirosława Szubiela – wychowanie przedszkolne, oddział “0”
Teresa Zgierska – religia
Ks. Dariusz Nowomiejski – religia
Jolanta Popłońska – edukacja wczesnoszkolna klasa 3
Sobich Magdalena – nauczyciel wspomagający w kl. 3
Ewa Rabos – edukacja wczesnoszkolna klasa 2
Bożena Gajos – edukacja wczesnoszkolna klasa 1a
Aldona Putek – wychowanie przedszkolne, oddział “0”
Mirosława Szubiela – wychowanie przedszkolne, oddział przedszkolny
Marzena Drozd – opiekun świetlicy szkolnej, historia
Jolanta Wierzchoń – pedagog szkolny, logopedia
Justyna Kowalska – edukacja wczesnoszkolna w kl. 1b
Ziembowicz Izabela – nauczyciel wspomagający w kl. 4
Bataszew Katarzyna – biblioteka, logopedia
Sipa Agnieszka – wych. przedszkolne w op.

Skip to content