Kadra Pedagogiczna

ROK SZKOLNY 2018/2019
 

Anna Czernicka-Szpakowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie
uczy historii i języka niemieckiego
Barbara Kasperek
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie
doradztwo zawodowe
Barbara Dudek – j. polski
Beata Preidl – j. polski, biblioteka
Dariusz Starek – j. polski, EDB
Urszula Adamczyk – historia, WOS, WDŻ
Ewa Kołtunik – historia, geografia, plastyka
Agata Jońska – j. angielski, psycholog szkolny
Aleksandra Korusiewicz– j. angielski
Ryszard Górski – j. angielski, informatyka
Katarzyna Pietrzak – matematyka
Jolanta Szymczyk – matematyka
Rutkowska Anna – matematyka
Sobińska Patrycja – fizyka, chemia
Eugenia Kochan – biologia, przyroda
Józefa Iwonicz – j. rosyjski, przyroda, geografia
Piotr Preidl – muzyka
Jan Piszyk – wychowanie fizyczne, technika
Artur Zdanowicz – wychowanie fizyczne
Anyszek Marcin – wychowanie fizyczne
Mirosława Szubiela – wychowanie fizyczne
Kozak Anna – plastyka
Teresa Zgierska – religia
Ks. Dariusz Nowomiejski – religia
Jolanta Popłońska – edukacja wczesnoszkolna klasa 2
Sobich Magdalena – edukacja wczesnoszkolna klasa 2
Ewa Rabos – edukacja wczesnoszkolna klasa 1
Bożena Gajos – edukacja wczesnoszkolna klasa 3
Aldona Putek – edukacja przedszkolna, wychowawca klasy „01”
Mirosława Szubiela – edukacja przedszkolna, wychowawca klasy „02”
Marzena Drozd – opiekun świetlicy szkolnej, historia
Jolanta Wierzchoń – pedagog szkolny
Justyna Kowalska – biblioteka