I Ogólnopolski Turniej edukacyjnej gry planszowej

28 marca 2019 roku trzy osobowe drużyny z klas 6, 7 a i 7 b z naszej szkoły uczestniczyły w siedzibie IPN w Lublinie w I Ogólnopolskim Turnieju edukacyjnej gry planszowej „Miś Wojtek” z okazji 75 rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Celem Turnieju było zapoznanie uczniów z historią deportacji ludności polskiej na Wschodzie oraz polskiego wysiłku wojskowego w II Korpusie Polskim, a także zasadami rywalizacji w duchu fair play „zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy”. Drużyny juniorów z klas siódmych w składzie Jakub Drozd, Oliwier Główka, Dawid Urban, Mikołaj Woliński oraz Weronika Jańczak, Wiktoria Jóźwiak, Hubert Muzyka, Mateusz Woźniak zajęły drugie miejsce, zdobywając taką samą ilość punktów. Drużyna kadetów z klasy szóstej tj. Kacper Antoniak,Krystian Goral,  Dominik Muzyka, Aleksandra Wrona starali się dzielnie dotrzymać kroku starszym kolegom. Gratulujemy!

Więcej informacji o przebiegu turnieju na stronie:

https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/edukacja/konkursy-historyczne/66166,Eliminacje-do-I-Ogolnopolskiego-Turniej-Misia-Wojtka-Lublin-28-marca-2019.html

U. Adamczyk