35 DH „Niebieskooka”

100 lecie urodzin Karola Wojtyły

Wobec ograniczeń wywołanych pandemią społeczność Szkoły Podstawowej w Krasieninie w szczególny sposób upamiętnia tę ważną dla nas rocznicę. Jak wiele w obecnych czasach ta forma upamiętnienia ma formę zdalną jest to wyzwanie: „Każdy ma swoje Westerplatte”. Dziś dla wielu z nas to wykazanie samodyscypliny w realizacji zdań zdalnych, wszak walczymy o swoją przyszłość! Ważne jest by wyzwanie to podejmować! Czasem naszym Westerplatte jest odwaga w obronie właściwej postawy czy otwarte głoszenie własnych poglądów. Wszak nur kolegów i reklam wartko niesie. Jan Paweł II dał nam jednak jasną wskazówkę mówiąc: Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali!

___________________________________________________________________________________________________

Historia 35 Drużyny Harcerskiej “Niebieskooka”

            Ideę reaktywowania skautingu w środowisku krasienińskim w XXI wieku zaszczepiła w 2016 roku dh. Anna Czernicka-Szpakowska od września tegoż roku dyrektor ZS w Krasieninie. Była ona od 2005 roku związana z 35 DH “Ogniki” z Krzczonowa i jako pedagog doceniała wartość wychowawczą metody harcerskiej. We wcielenie w życie zaproponowanej idei włączyli się: pp. Agata Jońska, Bożena Gajos oraz Dariusz Starek.

W październiku 2016 odbył się w Krasieninie pierwszy biwak naborowy, w którym krzczonowscy harcerze i zuchy pokazywali elementy i obyczaje harcerskiego życia. Program spotkania został opracowany przez phm. Jadwigę Gustaw oraz dh. Justynę Malinoś wraz z młodszą kadrą.

W myśli założycielki drużyna zgodnie z ideą R. Baden-Powella oraz A. i A. Małkowskich miała wychowywać przyszłych obywateli w oparciu o kultywowanie lokalnej tradycji walki o niepodległość ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej. Z idei tej wypływał założony program wychowawczy oraz piosenka drużyny, którą była “Niebieskooka” Czerwonych Gitar.

Próbna Drużyna została formalnie powołana w dniu 21.02.2020 przez Komendantkę Hufca Lublin phm. Beatę Frąckiewicz Rozkazem L.5/2017, a jej pierwszę drużynową została dh. Anna Czernicka-Szpakowska.

Okres próby trwał dość długo, gdyż w tym czasie Hufiec Lublin przechodził liczne zmiany łącznie ze zmianą siedziby. Powołana drużyna miała charakter wielopoziomowy i skupiała dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Wielu też było chętnych do przeżywania harcerskiej przygody i zuchowej zabawy. Powstały trzy harcerskie zastępy oraz gromada zuchowa, która od początku miała swój własny program pracy nazwę “Pogodne Duszki” oraz własne barwy, a z czasem stała się odrębną jednostką.  W czasie próby budowaliśmy swoją tożsamość i obrzędowość, prowadziliśmy zbiórki i organizowaliśmy biwaki. Z czasem w drużynie pozostali najwytrwalsi. Drużyna przybrała barwy niebieskie, a dopełnieniem munduru został niebieski beret.

W 2018 roku, gdy drużyna już okrzepła włączyła się w życie Związku Drużyn Ziemi Lubelskiej poprzez udział w biwakach. Wielu zakończyło w tym roku swoje próby harcerza i w dniu 21 grudnia 2018 podczas Szkolnej Wigilii na ręce Komendantki ZDZL hm. Krystyny Adamczyk oraz Zastępcy Komendanta Hufca Lublin phm. Macieja Samczuka złożyło swoje HARCERSKIE PRZYRZECZENIE. Od tego momentu harcerze stali się widoczni pełniąc swoją służbę w akcjach charytatywnych oraz służbę w uroczystościach szkolnych, lokalnych i parafialnych.

Po długotrwałych staraniach i wypełnieniu wszelkich wymogów w dniu 4 kwietnia 2019 r. Komendantka Hufca Lublin phm. Małgorzata Wyrostek rozkazem L. 5//2019 zakończyła okres próbny drużyny. W tym też roku w maju po raz pierwszy stała się organizatorem biwaku dla ZDZL pod hasłem “Historia lubelskich Ćwieków”, a szare mundury na dwa dni opanowały Krasienin i okolice.  Czwórka naszych harcerzy wzięła udział w obozie letnim ZDZL w Konopiskach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Z początkiem roku harcerskiego 2019/20 rozpoczęliśmy rzetelną pracę w zastępach. Na początku powstały dwa: CIENIE dla harcerzy starszych oraz BŁĘKITNE dla harcerzy. Nazwy są słowami zaczerpniętymi z piosenki drużyny. Z początkiem 2020, po przyjęciu 4 zuchów utworzony został trzeci zastęp GWIAZDY.

 

opracowała: pwd. Anna Czernicka-Szpakowska

______________________________________________________________________________________________

Ważny biwak w Krzczonowie

W dniach 21-22 lutego br. zuchy i harcerze z naszej szkoły brali udział w biwaku Związku Drużyn Ziemi Lubelskiej w Krzczonowie. Termin biwaku nie był przypadkowy, ponieważ od 1926 r. dnia 22 lutego każdego roku przypada święto przyjaźni harcerzy i skautów – Dzień Myśli Braterskiej. Tego dnia harcerze na całym świecie myślą o sobie, składają sobie życzenia…., organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku.  Zuchy i harcerze z tej okazji prezentowali na biwaku własne piosenki do znanych melodii, które samodzielnie przygotowywali wcześniej, pamiętając o tym, że “wszyscy są dla siebie braćmi, niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku”. Nie brakowało także gry terenowej, w której zadania do wykonania przybliżały ideę DMB, a także integrowały brać harcerską. To także ważny dzień dla naszych harcerzy, bo była to trzecia rocznica powstania 35 Drużyny Harcerskiej “Niebieskooka”.

Jednak dzień poprzedni był znacznie ważniejszy dla naszych zuchów. W piątek bowiem, na apelu rozpoczynającym biwak, komendantka Hufca Lublin rozkazem  powołała do życia 25 Próbną Gromadę Zuchową “Pogodne Duszki”. Tego dnia jeden z naszych zuchów złożył także obietnicę zuchową.

W tym dniu obchodzone były  Imieniny Zucha, które przypadają raz na cztery lata – święto wszystkich zuchów – tych najmłodszych, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę w zuchowym świecie, jak i tych, które ten świat znają już bardzo dobrze. Z tej okazji odbył się bal o tematyce: W krainie lodu”, do której elementy dekoracji bałwankowej tworzyli sami harcerze i  zuchy.

Wszystkim towarzyszyły super humory i zacieśniały się więzi przyjaźni między gromadami i drużynami ZDZL.

drużynowa 25 PGZ “Pogodne Duszki”: Bożena Gajos

Skip to content