Gminny Konkurs Recytatorski

Gminny Konkurs Recytatorski

„Poezja jest dobra na wszystko”

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników poezji z kl. 1-8 do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Szkołę Podstawową w Nasutowie.

W związku sytuacją zagrożenia epidemicznego realizacja konkursu odbędzie się w formie online.

Wszystkich zainteresowanych konkursem prosimy o kontakt z wychowawcami (uczniowie kl.1-3)  lub nauczycielami j. polskiego (uczniowie kl.4-8) w celu zgłoszenia swojego udziału, pomocy w wyborze repertuaru oraz wskazówek do recytacji.

Konkurs będzie odbywał się w trzech grupach wiekowych:

  • uczniowie klas I – III
  • uczniowie klas IV – VI
  • uczniowie klas VII- VIII

Czas prezentacji jednego recytatora w przypadku:

  • uczniów klas I- III nie może przekraczać 3 minut;
  • uczniów klas IV- VI nie może przekraczać 5 minut.
  • uczniów klas VII- VIII nie może przekraczać 5 minut.

Z każdej klasy do etapu szkolnego przechodzi maksymalnie 4 uczniów,  którzy  nagrywają filmiki z recytacją i przesyłają do szkolnych  organizatorów: kowalska@spkrasienin.pl, rabos@spkrasienin.pl – maksymalnie  do 22 lutego.

Warunkiem udziału w etapie gminnym konkursu jest wydrukowanie i podpisanie przez opiekuna prawnego klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych oraz dostarczenie jej do szkoły do 22 lutego.

 

Szczegółowy regulamin ze wskazówkami dotyczącymi nagrania zamieszczony jest poniżej!

 Regulamin konkursu

Justyna Kowalska, Ewa Rabos

Skip to content