Antoni Joński ponownie stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego

Z radością i dumą informujemy, iż w dniu 8 grudnia 2018 na uroczystej gali w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie uczeń klasy III Gimnazjum nr 3 w Krasieninie Antoni Joński otrzymał dyplom potwierdzający fakt przyznania mu Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego na rok szkolny 2018/2019 w ramach Projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”, który realizowany jest przez Województwo Lubelskie w latach 2016-2019 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Antoni Joński to uczeń wszechstronny. Od wielu lat uzyskuje wysokie wyniki w nauce – średnia ocen powyżej 5,20, angażuje się w wiele inicjatyw szkolnych jak Koło Wolontariatu czy Drużyna Harcerska oraz klasowych. Chętnie dzieli się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi w ramach pomocy koleżeńskiej organizowanej w szkole. W b. r. został wybrany Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego SP w Krasieninie. Uczeń angażuje się również w działania społeczności lokalnej i życie parafialne w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczna inicjatywa Krasienina i okolic im. I. Kosmowskiej w Krasieninie, poprzez śpiew i grę na instrumentach. Chłopiec jest niezwykle uzdolniony muzycznie i uczęszcza do szkoły muzycznej II stopnia, gdzie rozwija swoje zamiłowanie do instrumentów perkusyjnych, a także jest członkiem Gminnej Orkiestry Dętej w Niemcach. A wszystko to z uśmiechem na twarzy i życzliwością dla każdego.

Antek był wielokrotnie laureatem konkursów artystycznych oraz konkursów sprawdzających wiedzę. Chcemy tu wymienić tylko te najważniejsze. Są wśród nich dwa organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty: w 2016 r. uzyskał tytuł laureatem Konkursu Historycznego dla uczniów SP, a w 2018 r. tytuł Laureata Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjum – co zwalnia go z II części egzaminu z przedmiotów humanistycznych, w tymże roku był także laureatem IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Wędrujemy po mapie świata organizowanego przez XXI LO im. Św. S. Kostki w Lublinie. W 2017 r. wygrał konkurs „Polska pierwszych Piastów” organizowany przez Prywatne Liceum i Gimnazjum im. Mieszka I w Lublinie, co zapewniło mu pewne miejsce w murach tej szkoły w czasie dalszej nauki – jeżeli tylko zechce ją wybrać. Chłopak jest humanistą w pełnym znaczeniu tego słowa, o czym świadczy fakt, iż w b.r. zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL – Ach!” organizowanym przez I LO im. ONZ w Biłgoraju. W tym roku także zakwalifikował się do III etapu konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty z historii oraz jako jedyny w Powiecie Lubelskim geografii.

Sukcesy Antoniego Jońskiego nie byłyby możliwe bez wsparcia i zaangażowania Rodziców oraz codziennej pracy nauczycieli Szkoły Podstawowej w Krasieninie, którym serdecznie gratulujemy! Antkowi zaś życzymy radości z realizowania swoich pasji oraz wielu sukcesów, za które mocno trzymamy kciuki.

Społeczność SP w Krasieninie