XIII edycja Europejskie Dni Dziedzictwa – Krasienin 2020

     

XIII edycja Europejskich Dni Dziedzictwa – Krasienin 2020

w formie spotkania  on-line

Tegoroczne ogólnopolskie obchody Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem Moja droga. Takie ujęcie tematu pozwoliło nam na przygotowanie programu, w którym przedstawiliśmy obrazki z życia narodu i państwa polskiego. Naszemu wydarzeniu nadaliśmy tytuł: Losy Polaków w drodze do wolnej Ojczyzny.

Celem naszych działań było rozszerzanie wiedzy o małej i dużej ojczyźnie, zrozumienie przez uczestników naszego wydarzenia drogi, jaką musiał przebyć  naród oraz państwo polskie, by odzyskać niepodległość. 

Dni Dziedzictwa odbyły się pod Honorowym Patronatem Teresy Misiuk – Kuratora Oświaty w Lublinie, Zdzisława Antonia – Starosty Lubelskiego oraz Krzysztofa Urbasia – Wójta Gminy Niemce. W imprezie wzięło udział ok 160 uczestników. Na internetowych łączach swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz Gminy Niemce, dyrektorzy i wicedyrektorzy ze szkół podstawowych naszej gminy, radni powiatowi i radni gminy Niemce, członkowie społeczności lokalnej zainteresowani tegoroczną tematyką EDD oraz uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi z naszej szkoły. 

18 września zgromadzonej przy komputerach publiczności przedstawiliśmy efekty naszej kilkutygodniowej pracy. Naszą imprezę środowiskową rozpoczęliśmy od przypomnienia idei EDD, którą jest zachowywanie w pamięci kolejnych pokoleń dokonań i osiągnięć przodków. Następnie przedstawiliśmy scenki z życia narodu i państwa polskiego. Pierwsza scenka ukazała moment zaślubin Polski z morzem, który odbył się w Pucku 10 lutego 1920 roku (w bieżącym roku obchodziliśmy setną rocznicę zaślubin Polski z Bałtykiem). Scenkę przygotowali uczniowie z klasy 6a (Szymon Drozd, Wojciech Gruda, Kryspin Zgierski) oraz Izabela Sprawka uczennica kl. 8-mej.

Hasło przewodnie tegorocznych Dni Dziedzictwa zainspirowało nas także do ukazania życia i działalności kilku wybitnych polskich podróżników i odkrywców, którzy rozsławiali imię Polski w świecie w czasach zaborów, u progu II Rzeczypospolitej oraz po II wojnie światowej. Przygotowany  program prezentowaliśmy publiczności w zupełnie inny sposób niż w ubiegłych latach. Konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego spowodowała, że wykorzystaliśmy technologie informatyczne do przygotowania filmów i prezentacji. Przed monitorami komputerów zgromadziła się społeczność szkolna, lokalna i zaproszeni goście. Najpierw zabraliśmy zgromadzoną publiczność  na Wyspy Brytyjskie. Była to podróż w czasie i przestrzeni. W XIX-wiecznym Londynie byliśmy świadkami wywiadu przeprowadzonego z Pawłem Edmundem Strzeleckim. Tę scenkę przygotowali uczniowie z kl. 4 (Zuzanna Jońska, Oliwier Prażmo, Patryk Suduł). Następnie naszym wehikułem czasu polecieliśmy na Daleki Wschód, by spotkać się z potomkami Bronisława Piłsudskiego (był starszym bratem Józefa Piłsudskiego). W rolę reportera weszła Wiktoria Muzyka z kl. 7a, a w rolę potomków Bronisława – Marta Wolińska z kl. 7b oraz Gabriel Piórowski z kl. 7a. Olimpia Suduł uczennica kl. 6a opowiedziała nam o Henryku Arctowskim, który nie tylko badał obszary polarne, ale był także orędownikiem sprawy polskiej. Natomiast Natalia Wronka z kl. 6a odczytała list, który do uczniów naszej szkoły napisał Arkady Fiedler. 

Naszą uroczystość na żywo prowadziły uczennice z kl. 7a (Karolina Dobosz, Gabriela Zgierska, Wiktoria Zgierska), które interesują się historią małej i dużej ojczyzny. Sześć scenek z życia narodu i państwa polskiego przedstawiliśmy w formie prezentacji (wcześniej sceny te zostały nagrane jako filmy). Wśród tych obrazów przybliżających przeszłość naszego kraju został umieszczony filmik, w którym Zuzanna Domin uczennica klasy 8-mej recytuje wiersz Marii Konopnickiej pt. Moja ojczyzna. Oto fragment tego wiersza: …

Ojczyzna moja – to ten duch narodu

Co żyje cudem wśród głodu i chłodu

To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,

Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

Podczas spotkania zostały odczytane wyniki konkursów, które towarzyszyły Dniom Dziedzictwa. Pierwszy z nich to powiatowy konkurs multimedialny pt. Droga wybitnego Polaka. Drugi konkurs to lokalny konkurs plastyczny pt. Pomnik dla wybitnego Polaka. Najlepsze prace konkursowe zostały umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. Koordynator EDD poinformował uczestników konkursów o tym, iż dyplomy i nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach oraz dyplomy dla opiekunów prac konkursowych zostaną wkrótce dostarczone do ich szkół. W podobny sposób zostaną przekazane podziękowania dla instytucji, które przyznały naszemu przedsięwzięciu honorowy patronat oraz dyplomy dla naszych sponsorów i darczyńców.

W bieżącym roku nagrody rzeczowe ufundował Pan Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce, Pan Stanisław Sikora – właściciel firmy Kowalstwo Artystyczne, Pan Marian Golianek – członek Rady Powiatu, Państwo Elżbieta i Henryk Matyjaszczykowie – właściciele HEMA-HURTU, Państwo Bogumiła i Krzysztof Droździel – właściciele Delikatesów Baryłka, Państwo Barbara i Zbigniew Marciniakowie – właściciele przedsiębiorstwa Wywóz Nieczystości, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Krasienina i okolic im. Ireny Kosmowskiej. Dziękujemy za pomoc i wsparcie naszego przedsięwzięcia.

Podczas organizacji XIII edycji EDD nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Wsi Lubelskiej – Regionalnym Koordynatorem EDD, Parafią Rzymskokatolicką w Krasieninie, Stowarzyszeniem Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej. Naszym partnerem jest także Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Lublinie.

Dziękujemy członkom społeczności lokalnej za zainteresowanie naszym przedsięwzięciem oraz za tak liczne przybycie. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się we wrześniu 2021 roku.

 

                                                            Nauczyciel historii – Ewa Kołtunik

Skip to content