Pejzaże mistyczne

VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego,

 Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin

Architektura Lublina i okolic

„ Pejzaże mistyczne”

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie

Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Cele:

– promowanie Lubelszczyzny,

– poznanie zabytków architektury Lublina i okolic,

– zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania,

– wyrażanie swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za

  pomocą środków plastycznych,

– nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego

  znaczenia,

– poznanie zaułków emanujących siłą inspirującą twórczość,

– promowanie młodych talentów plastycznych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Polsce i zagranicą.

Etapy konkursu:

I etap – szkolny – Ogłoszenie konkursu, zebranie i wybór najlepszych prac plastycznych oraz wysłanie ich na adres organizatora konkursu.

II etap – międzynarodowy – zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe, ocena i przyznanie nagród oraz wyróżnień.

-nadesłane prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

– klasy I-III  (6-9lat)

– klasy IV-VIII (10-14 lat)

– prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A3,

– szkoła biorąca udział w konkursie może przysłać maksymalnie do 5 prac

   w każdej grupie wiekowej,

– przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: tytuł pracy,  imię

  i nazwisko autora, klasa, adres, numer tel. oraz e-mail szkoły, imię

  i nazwisko nauczyciela prowadzącego, (wypełnione komputerowo)

– prace przestrzenne, zbiorowego autorstwa, zwinięte w rulon lub zniszczone nie

  będą brane pod uwagę,

– koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca,

– prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów,

– udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na

  prezentowanie i reprodukowanie prac,

– prace prosimy nadsyłać do dnia  14 lutego 2020 r.  na adres:
 Szkoła Podstawowa nr 25, 20-089 Lublin, ul. Sieroca 17, tel. 81 7474849

  lub zostawić w sekretariacie,

– w skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści plastycy. Organizatorzy

   przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych,

– lista laureatów zostanie podana na stronie internetowej organizatora pod

  adresem: poczta@sp25.lublin.eu – osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną

  powiadomione e-mailem lub telefonicznie,

– wernisaż połączony z uroczystym wręczaniem nagród odbędzie się

 12 marca 2020 r. o godz. 13.00  w Szkole Podstawowej nr 25
w Lublinie ul. Sieroca 17.

                                                              komisarz konkursu: Leszek Niewiadomski