XV Gminny Konkurs Pięknego Czytania

 

16.05.2019r. odbyła się XV już edycja Gminnego Konkursu Pięknego Czytania pod patronatem Wójta Gminy Niemce.

W tym roku zachęcaliśmy uczestników do zapoznania się z literaturą współczesną.

Podczas konkursu swój talent zaprezentowało 18 uczestników z klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej z terenu Gminy Niemce.

Komisja konkursowa w składzie:

 • Stanisław Zgierski – polonista, wieloletni dyrektor SP w Krasieninie;
 • Janina Jurkowska – emerytowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • Krystyna Dalczyńska – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach

przyznała następujące nagrody:

I   miejsce

 • Mikołaj Ciupera – SP Jakubowice Konińskie
 • Mateusz Ćwikła – SP Nasutów

II  miejsce

 • Michał Kulik – SP Jakubowice Konińskie
 • Filip Stachura – SP Niemce

III miejsce

 • Wiktoria Gawrońska – SP Nasutów
 • Karol Kubiak – SP Krasienin
 • Antonina Ulanowska – SP Dys

Wyróżnienia:

 • Anita Wasilewska – SP Ciecierzyn
 • Damian Smoliński – SP Rudka Kozłowiecka
 • Mateusz Zgierski – SP Krasienin

Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Niemce, Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemcach oraz Dyrekcję SP w Krasieninie. Słodki poczęstunek zawdzięczamy Radzie Rodziców SP w Krasieninie. Wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!!!

Organizatorzy: Jolanta Popłońska, Ewa Rabos