100 lecie urodzin Karola Wojtyły

Wobec ograniczeń wywołanych pandemią społeczność Szkoły Podstawowej w Krasieninie w szczególny sposób upamiętnia tę ważną dla nas rocznicę. Jak wiele w obecnych czasach ta forma upamiętnienia ma formę zdalną jest to wyzwanie: „Każdy ma swoje Westerplatte”. Dziś dla wielu z nas to wykazanie samodyscypliny w realizacji zdań zdalnych, wszak walczymy o swoją przyszłość! Ważne jest by wyzwanie to podejmować! Czasem naszym Westerplatte jest odwaga w obronie właściwej postawy czy otwarte głoszenie własnych poglądów. Wszak nur kolegów i reklam wartko niesie. Jan Paweł II dał nam jednak jasną wskazówkę mówiąc: Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali!